Del

Ledelse og kompetenceudvikling

Styrk dine kompetencer til at arbejde med din organisations strategiske kompetenceudvikling

I undervisningen arbejder vi med at undersøge og analysere behovet for kompetenceudvikling i den organisation du er leder i. Du lærer at tilrettelægge, håndtere og facilitere kompetenceudvikling på individ og gruppeniveau.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Du vil som leder udvikle dine kompetencer, så du kan:

  • Agere proaktivt i forhold til organisationens strategiske kompetenceudvikling.
  • Undersøge og analysere behov og udfordringer i forbindelse med kompetenceudvikling
  • Tilrettelægge, lede og facilitere kompetenceudvikling på individ og gruppeniveau

Fagligt indhold

Modulet baserer sig på nyeste viden inden for strategisk kompetenceudvikling både på individ-, gruppe- og organisationsniveau. I undervisningen arbejder vi med problemstillinger og erfaringer fra din arbejdsplads for, at du kan reflektere over teorien i praksis og dermed forankre din læring og udvikling i egen ledelsespraksis.

Du arbejder med:

  • Teorier om voksnes læring og kompetenceudvikling
  • Forskellige tilgange og metoder til at designe kompetenceudvikling i forhold til organisationens mission, vision, mål og værdier
  • At analysere og identificere behov, herunder de udfordringer og hindringer der kan være i forbindelse med kompetenceudvikling i egen organisation
  • At tilrettelægge, lede og facilitere kompetenceudvikling


Modulet er for dig, der

er leder, har ambitioner om at blive leder eller har ledelsesopgaver i forbindelse med kompetenceudvikling i egen organisation.