Del

Ledermodul til metodekurser

Ledermodulet styrker ledelsens centrale rolle i at understøtte den praktiske forankring af den viden og de metoder og redskaber, medarbejdere opnår på kurserne. Modulet hjælper ledere i deres rolle med at styrke forebyggelse af hjemløshed og den indsats, medarbejderne yder til borgere i hjemløshed.

Det får du ud af kurset

Ledermodulet har fokus på centrale kerneelementer i implementering og forankring af metoder og evidensbaserede/systematiske tilgange i kommunen eller på § 110-boformen. 

Kurset giver dig: 

  • viden om at anvende strategiske og procesrelaterede redskaber til at kunne understøtte medarbejderes implementering af en given metode i hverdagen 
  • viden om at arbejde med evidensbaserede metoder og systematik i praksis 
  • viden om at arbejde med egen rolle som leder i implementering af nye metoder, herunder vigtigheden af ledelsesmæssig og organisatorisk understøttelse.

Fagligt indhold

I får viden om: 

  • Housing First, hjemløshed og den/de konkrete metoder, som kommunen skal implementere
  • at lede en forandring
  • hvordan man sikrer (formaliseret) samarbejde og helheds-orientering på tværs af sektorer, forvaltninger mv.


Hvem kan deltage?

Kurset er for ledere af medarbejdere, der deltager på et metodekursus under kursuskataloget til bekæmpelse af hjemløshed.

For at understøtte de bedst mulige rammer for implementering af en given metode anbefales det, at ledelsesrepræsentanter fra myndighedsniveaet deltager sammen med tilbudsledere i det omfang, at man skal samarbejde om den givne metode. 

OBS!

Det er et krav, at relevante ledere deltager på ledermodulet, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i kursuskataloget.

Undervisningsform

Ledermodulet består af dialogbaserede oplæg, reflekterende peer-dialoger samt opgaver der er rettet mod at finde ledelsesfokuspunkter der kan understøtte forankringsprocesser.Tilmeld dig her
6. september 2021
9:00 - 15:30

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Kontakt

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Kirstine Sandø Højland

7248 2026, kish@pha.dk