Del

Leg, kreativitet og læring

Diplommodulet handler om legen og det legende, hvordan legen folder sig ud, hvilken betydning legen har for børnenes dannelse, hvordan børn og voksne kan mødes i kreative og legende fællesskaber og samtidig lære af hinanden og med hinanden.

Modulet vil bidrage til at udvikle pædagogernes faglige kompetencer gennem indsigt i, og viden om, børns leg og kreativitet samt indsigt i legens betydning for børns dannelse og udvikling. 
Modulet vil kvalificere pædagogens evner til at forholde sig analytisk og refleksivt til legens særlige karakter og betydning, og de vil kunne begrunde og anvende didaktisk tænkning i understøttelse af børns leg og kreative processer i samarbejde med kolleger.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du:

  • Påtage ansvar for udvikling af læringsmiljøer, der faciliterer børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber
  • I samarbejde med kolleger udvikle og gennemføre en pædagogik, der understøtter børns leg, læring, nysgerrighed, eksperimenteren og kreativitet på et forskningsbaseret vidensgrundlag
  • Have grundlæggende viden om kreativitet, børns leg og legekultur samt indsigt i legens betydning i et dannelses- og læringsperspektiv
  • Have viden om og reflektere over betydningen af den professionelles indsats i samspil med de institutionelle rammer, rum og betingelser
  • Udvikle en pædagogisk praksis med afsæt i et forskningsinformeret grundsyn på børn og børns leg

Fagligt indhold

  • Teori om leg og kreativitet
  • Faglig viden om legens og kreativitets betydning for børns trivsel, udvikling og dannelse
  • Viden om, og metode til, undersøgelse af pædagogisk praksis


Modulet er for dig, der

eksempelvise er pædagog på et dagtilbud og har en interesse i at arbejde med udvikling af læringsmiljøer, der fremmer børns dannelse gennem leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber. INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.