Del

Leg, kreativitet og læring

Diplommodulet handler om legen og det legende, hvordan legen folder sig ud, hvilken betydning legen har for børnenes dannelse, hvordan børn og voksne kan mødes i kreative og legende fællesskaber og samtidig lære af hinanden og med hinanden.

Modulet vil bidrage til at udvikle pædagogernes faglige kompetencer gennem indsigt i, og viden om, børns leg og kreativitet samt indsigt i legens betydning for børns dannelse og udvikling. 
Modulet vil kvalificere pædagogens evner til at forholde sig analytisk og refleksivt til legens særlige karakter og betydning, og de vil kunne begrunde og anvende didaktisk tænkning i understøttelse af børns leg og kreative processer i samarbejde med kolleger.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du:

  • Påtage ansvar for udvikling af læringsmiljøer, der faciliterer børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber
  • I samarbejde med kolleger udvikle og gennemføre en pædagogik, der understøtter børns leg, læring, nysgerrighed, eksperimenteren og kreativitet på et forskningsbaseret vidensgrundlag
  • Have grundlæggende viden om kreativitet, børns leg og legekultur samt indsigt i legens betydning i et dannelses- og læringsperspektiv
  • Have viden om og reflektere over betydningen af den professionelles indsats i samspil med de institutionelle rammer, rum og betingelser
  • Udvikle en pædagogisk praksis med afsæt i et forskningsinformeret grundsyn på børn og børns leg

Fagligt indhold

  • Teori om leg og kreativitet
  • Faglig viden om legens og kreativitets betydning for børns trivsel, udvikling og dannelse
  • Viden om, og metode til, undersøgelse af pædagogisk praksis


Modulet er for dig, der

eksempelvise er pædagog på et dagtilbud og har en interesse i at arbejde med udvikling af læringsmiljøer, der fremmer børns dannelse gennem leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber. Tilmelding
Hillerød Kommune
1. december 2020
Beskrivelse: I samarbejde med Hillerød Kommune
Start dato: 1. december 2020
Slut dato: 30. juni 2021
Tidsangivelse: -
Tilmeldingsfrist: 7. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Pia Beier Lund

7248 1553, pbl@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Odsherred Kommune
4. december 2020
Beskrivelse: I samarbejde med Odsherred Kommune
Start dato: 4. december 2020
Slut dato: 30. juni 2021
Tidsangivelse: -
Tilmeldingsfrist: 7. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Pia Beier Lund

7248 1553, pbl@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Slagelse
6. januar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 6. januar 2021
Slut dato: 7. september 2021
Tidsangivelse: Mandage 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Vordingborg
7. januar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 7. januar 2021
Slut dato: 1. september 2021
Tidsangivelse: Tirsdage kl 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Roskilde
8. januar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 8. januar 2021
Slut dato: 9. september 2021
Tidsangivelse: Onsdage 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Slagelse
13. september 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 13. september 2021
Slut dato: 4. april 2022
Tidsangivelse: Mandage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Vordingborg
14. september 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 14. september 2021
Slut dato: 5. april 2022
Tidsangivelse: Tirsdage kl 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Roskilde
15. september 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 15. september 2021
Slut dato: 6. april 2022
Tidsangivelse: Onsdage 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her