Del

Leg, kreativitet og læring

Diplommodulet handler om legen og det legende, hvordan legen folder sig ud, hvilken betydning legen har for børnenes dannelse, hvordan børn og voksne kan mødes i kreative og legende fællesskaber og samtidig lære af hinanden og med hinanden.

Modulet vil bidrage til at udvikle pædagogernes faglige kompetencer gennem indsigt i, og viden om, børns leg og kreativitet samt indsigt i legens betydning for børns dannelse og udvikling. 
Modulet vil kvalificere pædagogens evner til at forholde sig analytisk og refleksivt til legens særlige karakter og betydning, og de vil kunne begrunde og anvende didaktisk tænkning i understøttelse af børns leg og kreative processer i samarbejde med kolleger.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du:

  • Påtage ansvar for udvikling af læringsmiljøer, der faciliterer børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber
  • I samarbejde med kolleger udvikle og gennemføre en pædagogik, der understøtter børns leg, læring, nysgerrighed, eksperimenteren og kreativitet på et forskningsbaseret vidensgrundlag
  • Have grundlæggende viden om kreativitet, børns leg og legekultur samt indsigt i legens betydning i et dannelses- og læringsperspektiv
  • Have viden om og reflektere over betydningen af den professionelles indsats i samspil med de institutionelle rammer, rum og betingelser
  • Udvikle en pædagogisk praksis med afsæt i et forskningsinformeret grundsyn på børn og børns leg

Fagligt indhold

  • Teori om leg og kreativitet
  • Faglig viden om legens og kreativitets betydning for børns trivsel, udvikling og dannelse
  • Viden om, og metode til, undersøgelse af pædagogisk praksis


Modulet er for dig, der

eksempelvise er pædagog på et dagtilbud og har en interesse i at arbejde med udvikling af læringsmiljøer, der fremmer børns dannelse gennem leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber. Tilmelding
Campus Roskilde
12. januar 2022
Start dato:12. januar 2022
Slut dato: 22. september 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. november 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Roskilde
17. august 2022
Start dato:17. august 2022
Slut dato: 18. januar 2023
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her