Del

Litteratur og litteraturdidaktik

Hvorfor læser vi litteratur med børn, hvilken litteratur og hvordan kan litteraturarbejdet tilrettelægges i skolen? Er du dansklærere eller danskvejleder og ønsker du at holde dig opdateret om nye tendenser i danskfaget og få nye ideer til undervisning og vejledning fra nyere forskning, så er dette modul måske noget for dig.

Formålet med danskvejlederuddannelsesretningen er at kvalificere dansklæreren til at varetage igangsættende, udviklende, vejledende og koordinerende funktioner i forbindelse med skolens undervisning i dansk.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul kan du: 

  • udvikle egen praksis og indgå i dialog med kollegaer om udvikling af litteraturundervisningen
  • indgå i drøftelser om fagdidaktiske problemstillinger og metoder, og håndtere disse så de lægger op til en undersøgende og udviklende litteraturundervisning
  • begrunde dine valg af litteratur ud fra forskellige didaktiske kriterier og forskningsresultater
  • analysere og fortolke litteratur ud fra bevidst valgte litteraturteoretiske og -metodiske tilgange
  • analysere og fortolke nyere og ældre litteratur ud fra centrale elementer som genre, komposition, fortæller, virkemidler og stil

Fagligt indhold

  • I undervisningen kommer du bl. a. til at arbejde med
  • Litteratur og litteraturens egenart som æstetisk artefakt
  • Litteraturens historiske foranderlighed og kontekstforankring
  • Forskellige litteraturteoretiske, -didaktiske og -metodiske tilgange
  • Forskellige genrer, perioder og forfattere i dansk og anden nordisk litteratur
Tilmelding
Campus Roskilde
26. august 2020
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 26. august 2020
Slut dato: 9. december 2020
Tidsangivelse: Onsdage 9.00 - 14.30
Tilmeldingsfrist: 25. august 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her