Del

Mediepædagogik og didaktik

Ønsker du eller varetager du allerede funktionen som vejleder i din skoles Pædagogiske Læringscenter, så er modulet Mediepædagogik og didaktik centralt inden for uddannelsesretningen Medier og kommunikation, nemlig Læringsvejleder eller IT-vejleder.

Det Pædagogiske Læringscenter står centralt i skolens udvikling af undervisning og som Læringsvejleder eller IT-vejleder forventes det, at du kan varetage flere komplekse pædagogiske opgaver med medier og kommunikation i det pædagogiske praksisfelt.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i modulet, kan du: 

 • indgå i samarbejde og udvikling om mediepædagogiske og -didaktiske processer i et organisationsperspektiv
 • igangsætte og evaluere mediepædagogiske og -didaktiske læreprocesser, der fremmer kreative og innovative kompetencer i en medialiseret kultur.

Fagligt indhold

 • Aktuel forskning inden for det mediepædagogiske og didaktiske område med henblik på udvikling af fagene
 • Viden om mediepædagogik i relation til medier, kultur og læring
 • Mediers betydning i et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv
 • Teorier om læring og udvikling af kollaborative læringsmiljøer med digitale læringsressourcer
 • Samspillet mellem medier, fag og læring, og håndtere vejledning i relation hertil
 • Digitale fænomener som fx kodning og databearbejdning som kommunikation og udtryksmiddel i læringskontekster
 • Metoder til digital produktion og design af læringsmiljøer der fremmer kreative og innovative kompetencer
 • Varierede mediepædagogiske og -didaktiske metoder med henblik på udvikling af det mediepædagogiske- og didaktiske felt i egen organisation


Modulet er for dig, der

 • skal til at varetage funktioner som IT-vejleder eller Læringsvejleder på din skole.