Del

Mediepædagogisk håndværk

I en verden, der i større og større grad er præget af digitale medier og digital medieproduktion, er der et stort behov for at arbejde med elevernes kompetencer både i forhold til at vurdere og analysere medier, men i særlig grad i forhold til selv at være deltagende og producerende.

På modulet Mediepædagogisk håndværk tager vi fat på både elevernes og egne medieproduktioner og opbygger kompetencer i forhold til arbejdet med medieproduktion.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Du kvalificerer dig til at analysere, vurdere og vejlede i mediebaserede produktioner med fokus på indholds- og udtryksformer og indgå i samarbejder om medieproduktion og -analyse.


Fagligt indhold

 • Digital dannelse
 • Teknologiforståelse
 • 21th century skills
 • Programmering
 • Computationel tænkning
 • Innovation og innovative processer
 • Virtual reality
 • Augmented reality


Modulet er for dig, der

 • er lærer eller pædagog

og varetager funktioner som f.eks:

 • læringsvejleder
 • it-vejleder

eller tilsvarende koordinator- eller vejledningsopgaver i skolen og som ønsker at få nye kompetencer til at rådgive om og koordinere arbejdet med nye læringsdesign og nye læringsressourcer i skolens hverdag.