Del

Mentor i beskæftigelsesindsatsen

Styrk dine kompetencer i at skabe tillidsfulde relationer til borgere med særlige behov.

Med dette modul giver du dig selv de bedste muligheder for at skabe velfungerende mentor-mentee-forhold, der hjælper borgere ind på arbejdsmarkedet igen.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • Den nyeste og mest relevante viden om mentorfunktionen, herunder lovgivning i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet
 • Indblik i forskellige målgrupper og deres forskellige potentialer og problemstillinger samt teorier om eksempelvis inklusion og stigmatisering
 • Konkrete redskaber til konflikthåndtering og coaching, så du kan skabe de bedste forudsætninger for et velfungerende og tillidsfuldt mentor-mentee-forhold
 • Kompetencer, så du kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med mentorrollen
 • Viden om, hvordan du bedst håndterer grænsefladen mellem privatliv og den professionelle rolle som mentor.

Fagligt indhold

 • Teorier og viden om målgruppers potentialer og udfordringer i forhold til fastholdelse i uddannelse eller job
 • Teorier om inklusion, rehabilitering og recovery
 • Kommunikationsmetoder, motivationssamtalen, vejledning og coaching og konflikthåndtering
 • Det tværgående professionelle samarbejde og sammenhæng i indsatsen
 • De lovgivningsmæssige rammer for mentorordningerne, herunder tilgrænsende indsatser
 • Professionelt relationsarbejde, herunder magt og etik
 • Teorier om læring og forandringsprocesser,
 • Indsigt i beskæftigelsesindsatser, uddannelsessystemet, kriminalforsorgen og det psykiatriske system.


Modulet er for dig, der

 • har interesse for mentorrollen i beskæftigelsesindsatsen
 • arbejder som mentor og ønsker flere redskaber, der kan assistere dig i dit arbejde som mentor.


Tilmelding
Campus Næstved
27. august 2020
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 27. august 2020
Slut dato: 11. december 2020
Tidsangivelse: 6 undervisningsdage
Tilmeldingsfrist: 12. august 2020
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lis Juul Poulsen Bruun

7248 2655, libr@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her