Del

Mentor inden for beskæftigelsesområdet

Styrk dine kompetencer i forhold til vejledning og relationsdannelse inden for beskæftigelsesområdet.

Arbejdet som mentor på beskæftigelsesområdet kræver stor faglig viden om uddannelsessystemet og arbejdsmarked. Samtidig stiller det store menneskelige krav til dig som mentor.

Som mentor lærer du at indgå i en professionel og støttende relation til borgeren, så du kan gøre netop den forskel, der sikrer en god og udbytterig interaktion med borgeren.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • En grundig forståelse for mulighederne og fordelene ved mentorordninger
  • Indblik i teorier om eksklusion og inklusion i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet
  • Praktisk viden om hvordan du arbejder som mentor og skaber gode rammer for udvikling for dig og dine mentees
  • Indsigt i centrale psykologiske, socialvidenskabelige og kommunikative metoder i praksis i arbejdet med personer, der har behov for personlig støtte.

Fagligt indhold

  • Teorier om adgangsveje og deltagelsesforhold i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, herunder eksklusion og inklusion
  • Vurdering af specielle behov for støtte og valg af indsats tilpasset behovet
  • Centrale psykologiske, socialvidenskabelige og kommunikative metoder i praksis i arbejdet med udsatte unge eller voksne, der har midlertidigt behov for individuel støtte
  • Mentorordninger i praksis, herunder etik, kommunikation, roller, relationer og positioner i mentorskabet
  • Udvikling af egne personlige og faglige kompetencer til varetagelse af rollen som mentor.


Modulet er for dig, der

arbejder med ledige inden for beskæftigelsesområdet, og ønsker at forbedre dine kompetencer i forhold til vejledning og relationsdannelse. Du vil gerne arbejde tæt med ledige, der har behov for personlig støtte for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.