Del

Metoder i klinisk kvalitetsudvikling

Der findes en række krav til kvaliteten i sundhedsvæsenet, som ikke kun er krav om en høj professionel standard og høj patienttilfredshed, men lige såvel krav om kvalitetsudvikling. På dette modul får du styrket din viden og forståelse for, hvordan du kan bidrage til at kvalitetsudvikle din praksis.

Kvaliteten i sundhedsvæsenet sikres gennem en række krav. Blandt kravene er tværprofessionelt samarbejde, behandling af høj kvalitet samt Sundhedsloven, der har til formål at sikre den enkelte borger.
Kravene forudsætter dog ikke, at kvaliteten er statisk, og hertil er kvalitetsudvikling en essentiel del af det. På dette modul vil du få indsigt i, hvordan du systematisk og målrettet kan fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser og indtænke kvalitetsudvikling i din praksis.
Du vil dels blive indført i overordnede strategier for at sikre kvaliteten i det danske sundhedsvæsen, samtidig med at du vil få indsigt i konkrete metoder og redskaber til understøttelse af fremme og udvikling af sundhedsvæsenets ydelser.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du får mulighed for at arbejde med mindst en metode, der er relevant i forhold til en afgrænset klinisk problemstilling, herunder får du redskaber til at kunne udvælge, beskrive, analysere og vurdere metoden
 • Den terminologi der findes inden for kvalitetsudvikling lærer du at anvende korrekt
 • Du får færdigheder i at mestre systematisk søgning, udvælgelse og vurdering af relevant litteratur
 • Du får forståelse for, hvordan du kan indgå i planlægning og gennemførelse af klinisk kvalitetsudvikling i samarbejde med andre fagpersoner

Fagligt indhold

 • Metoder til klinisk kvalitetsudvikling i et organisatorisk, sundhedsfagligt og patientperspektiv
 • Betydningen af kvalitetsvurderinger og håndtering af kvalitetsdata
 • Kvalitetsmodeller, herunder Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)
 • Kvalitetsudviklingsprocessen
 • Tre centrale perspektiver ved kvalitetsudvikling, herunder den organisatoriske, sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet
 • Prioritering af indsatsområder til kvalitetsudvikling og opstilling af kvalitetsmål og indikatorer.
 • Evidens og validitet
 • Systematisk litteratursøgning ved hjælp af søgestrategi
 • Balance mellem evidens og omsorg
 • Patientinddragelse
 • Patientsikkerhed/Risikostyring


  Modulet er for dig, der

  • som sundhedsprofessionel ønsker kompetencer i relation til kvalitetsudvikling i klinisk praksis


  Tilmelding
  Campus Næstved
  16. september 2021
  Start dato: 16. september 2021
  Slut dato: 25. november 2021
  Tidsangivelse: 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11. Opg.afl. 18/11. Prøve 25/11
  Tilmeldingsfrist: 9. september 2021
  Pris: 12.500,00 DKK
  Konsulent:

  Judi Bjørling

  7248 2852, jubj@pha.dk

  Uddannelsessekretær:

  Conni Elisabeth Gram

  7248 1431, coel@pha.dk

  Campus Roskilde
  4. oktober 2021
  Beskrivelse: Metode i klinisk kvalitetsudvikling
  Start dato: 4. oktober 2021
  Slut dato: 13. december 2021
  Tidsangivelse: 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11. Opg. afl. 13/12
  Tilmeldingsfrist: 1. september 2021
  Pris: 12.500,00 DKK
  Konsulent:

  Malene Laursen

  7248 2566, mala@pha.dk

  Uddannelsessekretær:

  Louise Juhl Nielsen

  7248 2817, loni@pha.dk

  Downloads

  Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

  Læs mere her

  .