Del

Metoder i socialfagligt arbejde på rusmiddelområdet

Forstå den tætte sammenhæng mellem teori og praksis i socialfagligt arbejde på rusmiddelområdet.

Modulet ruster dig til bedre at varetage dine arbejdsopgaver og giver dig værktøjer til løbende at forbedre din praksis. Du lærer om ny forskning på området og finder ud af, hvordan du kan bruge den i din egen praksis.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i sammenhængen mellem problemstillingen og valg af metode 
  • Evne til at vurdere hvilken metode, der passer til forskellige problemstillinger i praktisk socialt arbejde, og til at begrunde valg af indsats- og behandlingsmuligheder
  • Evne til at reflektere over, hvad metodevalget betyder for praksis og for løbende at kunne udvikle og formidle din egen praksis
  • Forståelse for området, så du kan udvikle både fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar inden for rammerne af en professionel etik.

Fagligt indhold

  • Metodebegrebet i socialt arbejde
  • Udvalgte behandlingsmodeller i Danmark i teoretisk og praktisk perspektiv
  • Vurdering og anvendelse af udvalgte undersøgelses- og forskningsresultater inden for rusmiddelområdet
  • Inddragelse og medbestemmelse
  • Kommunikation, organisation og tværfagligt samarbejde.


Modulet er for dig, der

arbejder med rusmiddelområdet og gerne vil have en teoretisk og metodisk opdatering af din viden og praksis i det socialfaglige arbejde.