Del

Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

I socialt arbejde med udsatte børn og unge er det vigtigt, at du har et indgående kendskab til de nyeste og forskningsbaserede metoder, så du kan håndtere forskellige og komplekse situationer.

På dette modul lærer du at vurdere de forskellige metoder afhængigt af situationen og at anvende metoderne i din praksis.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • En række metodeværktøjer, så du kan tilpasse din metode afhængigt af den konkrete situation, du står i, herunder tværfagligt samarbejde, intervention og forebyggelse
  • Indsigt i fordele og ulemper ved forskellige metoder i håndteringen af konkrete og komplicerede problemstillinger
  • Redskaber til at vurdere børn og unges situation med henblik på at tage et begrundet valg af metode i indsatsen
  • Mulighed for at udvikle din egen praksis, ved at du specialiserer dig i metoder


Fagligt indhold

  • Metodebegreber og generel metodeforståelse i socialt arbejde på børne- og ungeområdet
  • Kendskab til udvalgte metoder i relation til det forebyggende, undersøgende, inddragende og intervenerende arbejde med udsatte børn, unge, familier og deres netværk


Modulet er for dig, der

som fagprofessionel arbejder med udsatte børn og unge. Du kan f.eks. arbejde som myndighedssagsbehandler, SSP konsulent, rådgiver, opsøgende medarbejder, ansat på institution eller på anden måde har med udsatte børn og unge at gøre.Tilmelding
Campus Roskilde
27. januar 2022
Start dato:27. januar 2022
Slut dato:  3. juni 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4
Tilmeldingsfrist:13. januar 2022
Supplerende oplysninger: 
Undervisningsdatoer: 27/1, 24/2, 10/3, 24/3, 07/4, 21/4
Opgaveaflevering 20/5

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse: Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler: Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. 

Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere