Del

Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge - Det Dobbelte Blik

I socialt arbejde med udsatte børn og unge er det vigtigt, at du har et indgående kendskab til de nyeste og forskningsbaserede metoder, så du kan håndtere forskellige og komplekse situationer.

På dette modul lærer du at vurdere de forskellige metoder afhængigt af situationen og at anvende metoderne i din praksis.

På Professionshøjskolen Absalon underviser vi i mindsettet omkring "Det Dobbelte Blik" på dette modul. Læs mere om mindsettet her.

Ved hjælp af tilskud fra Socialstyrelsen kan Absalon fra 2019 tilbyde dig uddannelsen gratis, hvis du er indbefattet af målgruppen og opfylder adgangskravene.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • En række metodeværktøjer, så du kan tilpasse din metode afhængigt af den konkrete situation, du står i, herunder tværfagligt samarbejde, intervention og forebyggelse
  • Indsigt i fordele og ulemper ved forskellige metoder i håndteringen af konkrete og komplicerede problemstillinger
  • Redskaber til at vurdere børn og unges situation med henblik på at tage et begrundet valg af metode i indsatsen
  • Mulighed for at udvikle din egen praksis, ved at du specialiserer dig i metoder


Fagligt indhold

  • Metodebegreber og generel metodeforståelse i socialt arbejde på børne- og ungeområdet
  • Kendskab til udvalgte metoder i relation til det forebyggende, undersøgende, inddragende og intervenerende arbejde med udsatte børn, unge, familier og deres netværk


Modulet er for dig, der

som fagprofessionel arbejder med udsatte børn og unge. Du kan f.eks. arbejde som myndighedssagsbehandler, SSP konsulent, rådgiver, opsøgende medarbejder, ansat på institution eller på anden måde har med udsatte børn og unge at gøre.Tilmelding
Campus Roskilde
10. september 2020
Beskrivelse: Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge i sambejde med Greve kommune
Start dato: 10. september 2020
Slut dato: 31. december 2020
Tidsangivelse: septemer til december 2020
Tilmeldingsfrist: 26. august 2020
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Campus Roskilde
12. august 2021
Beskrivelse: Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge
Start dato: 12. august 2021
Slut dato: 17. december 2021
Tidsangivelse: 12/8,26/8,16/9,30/9,14/10,28/10,11/11. eks. 17/12
Tilmeldingsfrist: 2. august 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse: Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler: Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere