Del

Mindfulness, yoga og berøring i pædagogisk praksis

Mindfulness, yoga og berøring fremmer trivsel, nærvær og udvikling i det pædagogiske arbejde.

Børn, unge og voksnes trivsel og udvikling er afhængig af deres evne til at være i kontakt med sig selv. 

Arbejdet med mindfulness, yoga og berøring giver større ro, bedre selvfølelse og udvikler kropsbevidsthed, empati, og evne til at mærke og udtrykke følelser – det øger trivsel og evne til at indgå i nærende relationer og fællesskaber, og evne til koncentration og fordybelse.

1,5 Ects point Kursus

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette kursus, kan du:

  • Begrunde, tilrettelægge og gennemføre pædagogisk aktiviteter med fokus på mindfulness, yoga, berøring
  • Arbejde med dit professionelle nærvær udfra et praktisk og teoretisk grundlag og mindfulness, kropsbevidsthed og berøring

Fagligt indhold

Kurset lægger vægt på, at deltagerne både bliver fortrolige med at orkestrere en ro- og trivselsfremmende praksis baseret på mindfulness, yoga og berøring. Du udvikler redskaber til at håndtere stress og udfordringer med ro og selvomsorg.

Kurset vil indeholde:

  • Praksistræning i Mindfulness, ro og berøring
  • Teori om mindfulness, yoga, berøring, stress, ro & hvilesystemet, neuropædagogik og læring
  • Undervisningsøvelser og -opgaver

Kurset kræver ingen forkundskaber, og er for dig, der har lyst til at udvikle dig selv og din pædagogiske praksis.Kurset er for dig, der

ønsker at forbedre din pædagogiske praksis.