Del

Mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser

Ønsker du at arbejde med forebyggelses og interventionsarbejde i forhold til mobning samt at indgå i samarbejde på tværs af aktørgrupper i dette arbejde?

Modulet ruster dig til at udvikle arbejdet med mobning med henblik på at styrke etiske og moralske forholdemåder og identifikationer

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Kompetencer til at:

  • analysere komplekse sociale processer og relationer
  • anvende, vurdere og begrunde metoder til forebyggelse af mobning og intervention i mobbesituationer
  • vurdere metodernes etiske muligheder og begrænsninger for alle parter
  • reflektere over mobning som et socialt og kulturelt fænomen

Fagligt indhold

  • fænomenet mobning på baggrund af forskellige teoretiske paradigmer og forståelser
  • forskellige positioner og komplekse sociale strukturer samt konsekvenser af mobning
  • forskellen mellem konflikter, mobning osv. i relation tilidentifikation af de forskellige processer - samt forskellige typer afmobning og krænkelser


Modulet er for dig, der

ønsker at få teoretisk viden om samt kompetencer til at identificere, forebygge og håndtere mobbesituationer i sociale og institutionelle sammenhænge.Cxense Display