Del

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Som noget særligt - kan vi udbyde modulet målrettet kliniske undervisere indenfor ergoterapi og fysioterapi.

For yderligere oplysninger kontakt konsulent Malene Laursen, mala@pha.dk

Læs mere om dette modul her

Modulet er specifikt målrettet kliniske undervisere, hvis primære funktion er at varetage vejledning og undervisning af professionsbachelorstuderende i ergoterapi og fysioterapi.

Med udgangspunkt i deltagernes erfaringer fra praksis. er modulets fokus indføring i teorier om læring, pædagogik og didaktik samt udvikling af deltagernes underviser- og vejlederprofessionalitet.

Du får styrket dine kompetencer til at facilitere læreprocesser og håndtere etiske dilemmaer i praksis - også i det udfordrende forløb. På modulet er der desuden fokus på, at du som klinisk underviser arbejder bevidst med udvikling af den studerendes terapeutrolle og relationsarbejde, samt terapeutiske elementer som kropslig nærhed og berøring.

Indhold

 • Vejledning i klinisk undervisning og begrebsafklaring af vejledning, undervisning og relaterede begreber
 • Læringsforudsætninger, deltagerforudsætninger, rammefaktorer og læreproces
 • Læring i praksis ud fra forskellige perspektiver
 • Facilitering af læreprocesser
 • Etik og dilemmaer i praksis
 • Terapeutrollen og relationsskabelse
 • Rollen som eksaminator og bedømmer
 • Iattagelse og vurdering af klinisk praksis
 • Håndtering af klager
 • Casebaserede opgaver og diskussioner
 • Skriveprocesser og -teknikker

På dette modul bliver du styrket i at udvikle læringsforløb med en rød tråd, der imødekommer de professionsbachelorstuderendes niveau og behov.

Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering 

Viden

 • opnår viden om og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning og kan reflektere over mulig anvendelse i praksis
 • opnår forståelse for læringsmiljøets betydning for læreprocesser

Færdigheder

 • kan analysere og vurdere deltagerforudsætninger i forhold til vejledning og undervisning ud fra et pædagogisk perspektiv
 • kan iagttage, analysere, begrunde, vurdere og formidle klinisk undervisning
 • kan evaluere og bedømme studerende i forhold til beskrevne mål, gældende love, bekendtgørelser og regler
 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere pædagogisk litteratur relateret til klinisk undervisning

Kompetencer

 • kan videreudvikle sin underviser- og vejlederprofessionalitet
 • kan håndtere den kompleksitet der knytter sig til klinisk undervisning

Undervisningen på modulet bliver primært varetaget af undervisere fra Ergo- og Fysioterapeutuddannelserne samt af kliniske undervisere, inden for ergoterapi og fysioterapi. Modulets undervisere vil også varetage vejledningen af modulopgaven.

Tilmeld dig modulet nederst til højre.

Modulet retter sig specifikt mod vejledere i professionsuddannelser, som skal varetage vejledning i forbindelse med den kliniske undervisning. Modulet tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer, og der arbejdes med lærings-, vejlednings- og didaktisk teori samt den mulige anvendelse i praksis. Der fokuseres på styrkelse og udvikling af den kliniske undervisning.

Indhold

 • Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning
 • Underviser- og vejlederprofessionalitet
 • Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser
 • Læringsmiljø i klinisk undervisning
 • Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen vejlederpraksis

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden
 • har viden om og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning og kan reflektere over mulig anvendelse i praksis
 • har forståelse for læringsmiljøets betydning for læreprocesser
Færdigheder
 • kan analysere og vurdere deltagerforudsætninger i forhold til vejledning og undervisning ud fra et pædagogisk perspektiv
 • kan iagttage, analysere, begrunde, vurdere og formidle klinisk undervisning
 • kan evaluere og bedømme studerende i forhold til beskrevne mål, gældende love, bekendtgørelser og regler
 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere pædagogisk litteratur relateret til klinisk undervisning
Kompetencer
 • kan videreudvikle sin underviser- og vejlederprofessionalitet
 • kan håndtere den kompleksitet der knytter sig til klinisk undervisning

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Start dato: 19. februar 2018

Slut dato: 4. maj 2018

Tidsangivelse: 19/2, 22/2, 26/2, 1/3, 5/3,8/3, 12/3, 15/3,19/3,5/4. Opg.aflev. 4/5

Tilmeldingsfrist: 8. januar 2018

Pris: 12.500,00 DKK


Uddannelsessekretær:

Inge Ulla Eline Nørregaard Nielsen

7248 2089, ini@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Slagelse

Start dato: 19. februar 2018

Slut dato: 4. maj 2018

Tidsangivelse: 19/2, 22/2, 26/2, 1/3, 5/3,8/3, 12/3, 15/3,19/3,5/4. Opg.aflev. 4/5

Tilmeldingsfrist: 8. januar 2018

Pris: 12.500,00 DKK


Uddannelsessekretær:

Inge Ulla Eline Nørregaard Nielsen

7248 2089, ini@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Slagelse

Start dato: 10. september 2018

Slut dato: 2. november 2018

Tidsangivelse: 10/9, 13/9, 17/9, 20/9, 24/9, 27/9, 1/10, 4/10, 8/10, 11/10. Opg.aflev.2/11

Tilmeldingsfrist: 3. august 2018

Pris: 12.500,00 DKK


Uddannelsessekretær:

Inge Ulla Eline Nørregaard Nielsen

7248 2089, ini@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Start dato: 10. september 2018

Slut dato: 2. november 2018

Tidsangivelse: 10/9, 13/9, 17/9, 20/9, 24/9, 27/9, 1/10, 4/10, 8/10, 11/10. Opg.aflev.2/11

Tilmeldingsfrist: 3. august 2018

Pris: 12.500,00 DKK


Uddannelsessekretær:

Inge Ulla Eline Nørregaard Nielsen

7248 2089, ini@pha.dk

Cxense Display