Del

Molekylærbiologi (diplom)

Modulet omhandler makromolekylers funktion og biosyntese i vedligeholdelse og regulering af genetisk information

Modulet beskæftiger sig med udvalgte bioteknologiske metoder samt dyrkning og modifikation af forskellige celletyper og den molekylærbiologi, der begrunder valg af værtsorganismer.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Viden om og forståelse af den genetiske kode, herunder opbygningen af DNA og RNA
  • Viden om relevante reaktionsveje i cellens metabolisme
  • Du kan redegøre for principperne bag relevante metoder til karakterisering, strukturbestemmelse og oprensning 
  • Du kan formidle viden om DNA-replikationsprocessen og andre relevante mekanismer til regulering og styring  
  • Du kan selvstændigt udføre og konkludere på mindre eksperimentelle forsøg
  • Du kan indgå i tværfagligt udviklingsarbejde indenfor industriel anvendelse af fagets metodikker



Modulet er for dig, der

vil videre i din karriere og har brug for mere viden og indsigt.

Du kan f.eks. være:

  • Operatør eller tekniker
  • Laborant
  • Ingeniør
  • Linjeleder, projekt- og teamleder


 

Modulet er et valgmodul i diplomuddannelsen i Bioteknologi, procesteknologi og kemi.
Modulet kan tages enkeltstående eller indgå i en hel diplomuddannelse.

Cxense Display