Del

Musikdidaktiske færdigheder

Underviser du i faget musik i skolen eller med formidling af musikoplevelser for børn og unge, så er uddannelsesretningen Musikpædagogik og modulet Musikdidaktiske færdigheder måske interessant for dig og din arbejdsplads?

Med folkeskolereformen åbnede der sig nye muligheder for et mere forpligtende samarbejde mellem grundskolen og de kommunale musikskoler. Ved en udbredelse af samarbejde var forventningen en klar – og måske tiltrængt – styrkelse af musikfaget. En pædagogisk diplomuddannelse i musik kan give dig inspiration og kompetence til at iværksætte og lede sådan et samarbejde. Musikdidaktiske færdigheder er et ud af tre fagmoduler i uddannelsesretningen Pædagogisk.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

 • organisere musikundervisning samt implementere IT i musikundervisningen
 • sammensætte rytmisk sammenspil på nye måder som emner, der skal kunne indgå i undervisning og aktiviteter
 • beskæftige dig med musikteori, undervisningsmetodik og ledelse af musikforløb
 • lære om musikpsykologi, medier og børns og unges musikkultur

Fagligt indhold

 • Instrumentkendskab og elementære spillefærdigheder.
 • Sang og brugsklaver.
 • Musikteoretiske støttediscipliner- herunder hørelære, musikteori, satslære og aflytning.
 • Et bredtudsnit af stilarter, genre og musik fra forskellige kulturer, aktiviteter inden for musik og bevægelse.
 • Ledelse af musikaktiviteter, instruktion og vejledning.
 • Metodik i musikundervisning.
 • Komposition, improvisation og arrangement
 • Tilrettelæggelse og analyse af skabende musikalske processer.


Modulet er for dig, der

 • underviser ved grundskolen som musiklærer
 • arbejder som musikunderviser på en musikskole med opgaver på skoleområdet
 • arbejder som pædagog, der underviser børn i musik og drama i dagtilbud, fritidstilbud og lignende