Del

Demantec konference: Når velfærdsteknologi møder praksis – hvad så?

Denne konference udfolder teknologibegrebet og præsenterer resultater fra projekter om anvendelse og betydning af velfærdsteknologi i praksis.

Velfærdsteknologier anvendes i dag bredt på social- og sundhedsområdet, og der er store forhåbninger knyttet til, at nye teknologier kan fremme den enkeltes livskvalitet, optimere ressourcer og understøtte et godt arbejdsmiljø. Med indførelsen og anvendelsen af de mange nye teknologier forandres praksis, og der opstår dermed nye spørgsmål i forhold til borgerperspektiver, professionsfaglighed og organisering:

  • Hvorfor er velfærdsteknologier blevet et svar på velfærdsudfordringer på social- og sundhedsområdet

  • Hvordan opfattes teknologi i praksis?
  • Hvilken indflydelse kan velfærdsteknologier have på borgerens liv?

  • Hvordan forandrer velfærdsteknologi de professionelles arbejde og dermed deres behov for viden og etisk refleksion?

Program

8.30Registrering og morgenmad
9.00Velkomst v/  Jesper Frederiksen, docent, Center for sygepleje
9.10Præsentation af Demantec v/ Ulla Skjødt, projektleder
9.20“Teknologiforståelser og velfærd i praksis” v/ Finn Olesen, lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
10.00Pause og netværk
10.20“Teknologi i omsorgstjenester til eldre hjemmeboende:erfaringer fra et prosjekt i en norsk kommune” v/Yngvild Brandser, ph.d. studerende og Frode F. Jacobsen, professor, Center for Omsorgsforskning, Højskolen på Vestlandet, Bergen
11.10Workshop session 1. 20 minutters oplæg / 20 minutters

workshop 

  • Absalon: Borgere i udsatte positioner: livskvalitet og velfærdsteknologi  

  • Absalon: Understanding the role of technology in care

  • LifePartners: Velfærdsteknologiers succes forudsætter ændring af ledelse, værdier og adfærd

  • Boblberg:Støttende Borger-Bobler skal hjælpe med at styrke livskvaliteten hos pårørende til demensramte borgere

  • FUAS: Competencies and skills of professionals to successfully implement Welfare technologies and how those are to be trained

12.00Frokost og netværk
12.45Workshop session 2 (gentagelse af workshop session 1) 
13.45 “Velfærdsteknologi og forandring af arbejdet i sundheds- og 

omsorgsarbejdet” v/ Annette Kamp, lektor, Institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet 

14.30 - 15.00Afslutning v/ Ulla Skjødt 

Workshopbeskrivelser

Borgere i udsatte positioner: livskvalitet og velfærdsteknologi 

Velfærdsteknologi anvendes i social- og sundhedsfaglig praksis som redskaber, der skal understøtte borgere til at leve et uafhængigt liv og dermed opnå bedre livskvalitet. I workshoppen vil vi have fokus på, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage til at understøtte livskvalitet for svækkede og sårbare borgere og diskutere velfærdsteknologiens muligheder for at fremme eller hæmme livskvalitet.

Understanding the role of technology in care

In this workshop, different approaches to technology will be discussed, in relation to care practices. What are  the influence of technology on relations between professionals, relatives and those to whom they provide care? How do people and technology interact?  Technology is understood as situated, multistable and evocative, and with specific, empirical scenarios from Demantec2 as the point of departure, we will discuss the potentials of ICT in relation to life quality of relatives living with people suffering from dementia. 

Støttende Borger-Bobler skal hjælpe med at styrke livskvaliteten hos pårørende til demensramte borgere

På denne workshop gennemgår fællesskabsplatformen, Boblberg, hvad der findes af muligheder for pårørende til at finde støtte og fællesskaber fra ligesindede borgere. Ved brug af Boblbergs Støttende Borger-Bobler (lukkede grupper) har man som pårørende til demensramte borgere mulighed for at finde støtte, dialog med ligesindede og sparring. Ved hjælp af ovenstående fremmes den pårørendes fysiske og mentale sundhed, ensomheden mindskes og livskvaliteten bliver styrket. 

Velfærdsteknologiers succes forudsætter ændring af ledelse, værdier og adfærd

Der er stor fokus på teknologiernes funktionaliteter, de mulige effekter og resultater. I forbindelse med indkøb og opstart af ny teknologi glemmer man ofte at investere i de vigtigste aktører, nemlig brugerne (medarbejdere, borgere og pårørende)​. Det er brugerne, der skaber effekterne og resultaterne. Effekterne og resultaterne kommer kun, hvis brugerne anvender teknologi korrekt og vigtigst af alt ændrer deres nuværende adfærd. Teknologien er isoleret set kun et redskab, der giver mulighed for at løse opgaverne smartere og mere effektiv. 

Derfor er implementering, ledelse og kultur helt afgørende for at lykkes med at opnå de ønskede resultater.

Vi vil her give et indblik i Life-Partners implementeringsmetode og hvordan der arbejdes med mening og værdi for den enkelte, opfattelse af egen faglighed og ledelse er vigtige parametre for at lykkes med at implementere ny teknologi.
Konferencen er for dig, der ...

  • Arbejder med mennesker og velfærdsteknologi inden for social- og sundhedsområdet, som f. eks. medarbejder, konsulent, leder, underviser, studerende eller beslutningstager. 

Pris: 

Gratis

Læs mere om Demantec projektetTilmeld dig her
17. marts 2020
8:30 - 15:00

Campus Slagelse
Ingemannsvej 17
4200 Campus Slagelse

Kontakt

Ulla Skjødt

7248 1177, usk@pha.dk