Del

Naturfagenes sammenhæng og indhold

Underviser du i naturfag? Har du interesse for koordinering, formidling og nytænkning inden for naturfaglige undervisningsforløb? Varetager du allerede vejledning og rådgivning af dine fagkolleger? Overvejer du eller er du allerede i gang med uddannelsesretningen Naturfagsvejleder? Så er dette modul måske noget for dig.

På modulet bliver du undervist i at kunne påtage sig ansvar for og være initiativtager til naturfagligt samarbejde på tværs af skolens fagrækker samt udvikling af skolens naturfaglige undervisning, fx kontakt til eksterne læringsmiljøer. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du 

 • på et fagdidaktisk grundlag at inspirere og vejlede kolleger og ledelse i forbindelse med arbejdet for at skabe progression og kontinuitet i naturfagsundervisningen på skolen 
 • sikre progression og sammenhæng fra førskolen til indskolingen og siden fra udskolingen til ungdomsuddannelserne
 • i samarbejde med kollegateams at analysere og vurdere undervisning, læremidler, inklusiv digitale, og artefakter for at kunne udvikle undervisningen mod en mere kompetencemålsat undervisning, hvor der skabes grundlag for tværfaglige projektbaserede undervisningsforløb.
 • i samarbejde med dine kolleger at trække på viden om og udvikle undervisning der inkluderer og udfordrer alle elever
 • sammen med dine kolleger kan reflektere over hvorledes de naturfaglige delkompetencer kan udfoldes i undervisningen samt reflektere over hvorledes viden om børns og elevers udvikling af blandt andet tænkning og begreber samt kognitive taksonomier kan medtænkes i undervisningen fx i arbejdet med at skabe sammenhæng, kontinuitet og progression i undervisningen
 • vurdere og begrunde hvorledes der kan opbygges en kompetencebaseret undervisning og anvende dette til at udvikle konkret undervisning på skolen

Fagligt indhold

 • Sammenhæng, progression og kontinuitet i læseplaner.
 • Differentiering og rummelighed i tilgange til naturfagene.
 • Naturlig progression i undervisningen i naturfagene i grundskolen.
 • Naturfagenes kendetegn, arbejdsmetoder og tankegange.
 • Praktisk og eksperimenterende arbejde og formidling i naturfagene.
 • Vejledning af kolleger og ledelse i en overordnet strategi for sammenhæng i naturfagene.


Modulet er for dig, der

 • Underviser i naturfagene i skolen
 • skal eller er i gang med at uddanne dig til Naturfagsvejleder


Tilmelding
19. januar 2022
Start dato:19. januar 2022
Slut dato:  8. juni 2022
Tilmeldingsfrist:15. november 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her