Del

Netværksledelse

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan varetage ansvaret for ledelse og udvikling af netværk og herunder kunne analysere, hvorledes netværk kan tilføre nye muligheder i forhold til organisationens opgaver og organisationsformer såsom teams og projekter.

I undervisningen vil vi lægge vægt på, at du som leder forstår, hvordan du leder i teams og netværk på tværs af organisationen, hvordan teams og netværk kan bidrage til en organisatorisk sammenhængskraft og hvordan disse kan have indflydelse på selve opgavevaretagelsen.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Du vil på dette modul udvikle dine kompetencer, så du kan planlægge og udmønte netværksledelse- og organisering i egen ledelsespraksis. Derudover vil du udvikle din praktiske- og teoretiske viden om, hvordan og hvilke faktorer der har indflydelse på selve vilkårene for etablering, udvikling og ledelse i teams og netværk.


Fagligt indhold

Du vil blive præsenteret for teorier, begreber og modeller om netværksledelse og netværksstyring, og derigennem opnå kendskab til forskellige forståelse af netværksfunktioner. I undervisningen vil vi veksle mellem teori og praksis, hvor dine erfaringer og problemstillinger vil blive omdrejningspunktet for diskussion og refleksion.

Du vil i løbet af dette modul kunne reflektere over teorien i praksis samt udvikle dine færdigheder, så du kan:

  • Iagttage og indsamle empiri om ledelse af netværk og netværksstyring og relatere denne til løsningen af organisationens opgaver samt egen ledelsesmæssige kontekst og praksis på en relevant og reflekteret måde.
  • Reflektere over paradokset mellem styring og selvstyring i netværk.


Modulet er for dig, der

  • er leder, eller har ambitioner om at blive leder
  • leder samskabelse på tværs af fagprofessionelle, borgere, frivillige og andre samfundsaktører.