Del

Økonomi og styring

Med det øgede fokus på gevinstrealisering spiller økonomi og styring en stadig større rolle i projekter og forandringer i det offentlige.

På dette modul lærer du om den offentlige sektors opgaver, organisering og finansiering og får et overblik over den samlede offentlige sektors økonomi. Du lærer at sætte konkrete mål og midler fra økonomistyringen i praksis, herunder typiske problemstillinger og løsningsmodeller.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • En generel indføring i den samlede offentlige sektors økonomi og rolle samt finansieringen af den offentlige sektor
  • Forståelse for muligheder og begrænsninger i økonomi- og ressourcestyringen i stat, regioner og kommuner
  • Indblik i baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne. Kendskab til finanslovens/budgettets rolle for den offentlige sektors indtægter og udgifter
  • En særlig vinkel i forhold til styringsmetoder i forbindelse med økonomi- og ressourcestyring i forandringsprojekter, herunder udarbejdelse af Business Case og gevinstkortlægning.

Fagligt indhold

  • Centrale redskaber til økonomisk analyse
  • Sammenligning af nøgletal
  • Styring i det offentlige
  • Økonomisk statistik
  • Rapportering og budgetopfølgning.


Modulet er for dig, der

ønsker at styrke dine kompetencer indenfor budgetlægning. For eksempel i forbindelse med udarbejdelse af Business Case, gevinstkortlægning, med videre.