Del

Ledelse og økonomistyring

På modulet vil du som leder udvikle din forståelse af økonomisk ledelse i en dansk blandingsøkonomisk kontekst, hvor den offentlige sektor og ikke mindst velfærdsområderne har stor samfundsmæssig betydning. Dermed får optimering af ressourcestyringen en særlig betydning både for den offentlige og private sektor.

I undervisningen ser vi på din ledelsespraksis, og her anskuer vi din ledelsespraksis og beslutninger fra forskellige perspektiver for at se på, hvilken betydning dine beslutninger kan have for din egen ledelsespraksis.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

På modulet vil du tilegne dig en viden om og forståelse af de typiske økonomiske styringsværktøjer og praksisser, så du kan reflektere over teorien og mulighederne i din ledelsespraksis. På modulet vil du som leder udvikle dine kompetencer, så du kan:

  • Relatere din ledelsesmæssige praksis og kontekst til de økonomiske teorier og begreber.

  • Reflektere over de forskellige metoders betydninger og optræden på et organisatorisk niveau.


Fagligt indhold

Målet er, at du i løbet af dette modul:

  • Tilegner dig en viden om og forståelse af teorier, begreber og metoder om økonomisk ledelse.

  • kan identificere og indsamle empiri om økonomisk ledelse og relatere det til din egen ledelsespraksis.

  • udvikler dine færdigheder til at kunne vurdere og formidle anvendelsen af teorier, begreber og metoder i økonomisk ledelse i forhold til empirien og din egen ledelsespraksis.

  • Vil blive rustet til at tage effektive beslutninger og omsætte krav fra samfundet om produktivitet eller effektivitet til din ledelsespraksisModulet er for dig, der

Modulet er for dig, der er leder, eller har ambitioner om at blive leder. Valgmodulet er målrettede ledere med budgetansvar i den offentlige sektor og ledere med budgetansvar, som leverer til den offentlige sektor. Modulet vil også være relevant for konsulenter med økonomiske opgaver.  Tilmelding
Holbæk
27. april 2021
Start dato: 27. april 2021
Slut dato: 24. juni 2021
Tidsangivelse: Undervisningsdage: 27/4,4/5, 11/5, 18/5. Opg. 7/6. Eksamen 23 + 24/6
Tilmeldingsfrist: 27. april 2021
Pris: 8.000,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Christina Palm Michaelsen

7248 2669, chpl@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her