Del

Ledelse og økonomistyring

Økonomistyring handler om at tage ejerskab, så du sikrer, at flest mulige ressourcer går til de aktiviteter, som giver størst værdi.

På modulet kan du opleve effekten af og tilfredsstillelsen ved at blive fortrolig med økonomi og gøre styringen til en holdsport – en holdsport, hvor det er jeres faglighed og ønsker, der styrer økonomien og ikke omvendt.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Økonomisk ledelse handler om, at du som leder:

  • har kendskab til den større samfundsøkonomiske dagsorden.
  • mestrer økonomistyringens sprog.
  • har et skarpt analytisk blik for dine tildelte ressourcer og dit budgets styrbarhed og træffer aktive valg herudfra. 

Altid med kerneopgaven som fixpunkt og jeres faglighed som kompas. 

Økonomistyring er et mulighedsskabende rum for dig som leder. Ved hjælp af den rette værktøjskasse kan du skabe og lede økonomistyringsprocesser, som dine medarbejdere oplever som nærværende, involverende og understøttende kerneopgaven, så I i fællesskab når i mål. 


Fagligt indhold

På modulet får du

  • viden om teorier, begreber og metoder vedrørende økonomiske styringsværktøjer og -praksisser.   
  • kompetencer til at analysere og vurdere din ledelsespraksis og dit budget – med udgangspunkt i et samfundsøkonomisk, sektororienteret og organisatorisk perspektiv. 
  • værktøjer til at anvende og lede centrale, medarbejderinvolverende økonomiske processer med fokus på løsningen af jeres specifikke kerneopgave.

I undervisningen arbejder vi med problemstillinger og erfaringer fra din arbejdsplads. Den består af oplæg fra underviser kombineret med forskellige gruppeøvelser. Som forberedelse til hver enkelt undervisningsgang, skal du foretage undersøgelser af din organisations praksis.Modulet er for dig, der

  • er institutions- eller teamleder med budgetansvar i den offentlige sektor.
  • er leder med budgetansvar, som leverer til den offentlige sektor. 
  • har ledelses- eller konsulentopgaver, hvor du arbejder med økonomiske opgaver.  


Tilmelding
Campus Næstved
26. oktober 2021
Start dato:26. oktober 2021
Slut dato: 21. december 2021
Adresse: Parkvej 190
Tilmeldingsfrist:25. oktober 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 26/10, 2/11, 16/11, 23/11
Undervisningstidspunkt: 08.30 - 15.30
Afleveringsdato: 13/12
Eksamensdato: 20/12 + 21/12

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 8.000,00 DKK

ECTS: 5

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her