Del

Offentlig budgetlægning og økonomistyring

Med dette modul får du kendskab til udarbejdelse og opfølgning af et offentligt budget.

Økonomi og styring spiller en stor rolle for opgaveløsningen i den offentlige sektor på alle områder.

I en offentlig sektor i konstant forandring og med krav om effektivisering, er der et øget behov for kompetencer inden for økonomi og økonomistyring. Modulet fokuserer på samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes budgetlægning. Derudover vil du få indsigt i samspillet mellem budgettets aktører og dets institutionelle rammer. Du får kendskab til budgetregler, budgetteringsmetoder samt økonomi- og udgiftsstyring.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Generel indføring i principper og regelgrundlaget for budgetlægningen og økonomistyringen i den offentlige sektor
 • Indblik i baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommuner/regioner
 • Forståelse for, hvordan du analyserer og vurderer konsekvenserne af et givent budget samt hvordan du kan identificere og beskrive relevante problemstillinger med hensyn til økonomistyring
 • Indsigt i hvordan du kan formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale til både den politiske og den administrative ledelse.

Fagligt indhold

 • Budgetlægning og udgiftspolitik
 • Budgetregler - herunder budgetlovens betydning
 • Budgetteringsmetoder
 • Samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes budgetlægning
 • Samspillet mellem budgettets aktører og det institutionelle rammer
 • økonomi- og udgiftsstyring
 • Ramme- og målstyring
 • Kontraktstyring
 • Decentralisering


Modulet er for dig, der

gerne vil have indsigt i og forståelse for de økonomiske rammer, der gælder for den offentlige sektor, og som ikke arbejder med budgetlægning og økonomistyring til daglig. Det kan eksempelvis være, at du ind i mellem skal bidrage til budgetprocessen eller deltage i projekter, hvor økonomi spiller en rolle, og derfor har brug for at kende til de overordnede spilleregler.