Del

Offentlig kommunikation

Bliv i stand til at arbejde systematisk med kommunikationsfaglige opgaver i den offentlige sektor.

Modulet giver dig indsigt i kommunikationsarbejdets tilrettelæggelse, så du bliver i stand til at varetage selvstændige opgaver og funktioner i forhold til offentlig kommunikation.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • En introduktion til den strategiske betydning af den offentlige kommunikation og indsigt i moderne kommunikationsteorier
  • Kompetencer til at håndtere mundtlige og skriftlige kommunikative løsninger, som du kan anvende til fremtidige kommunikationsopgaver
  • Analytiske evner til at udarbejde kommunikation i et klart og læsevenligt sprog
  • Indblik i forskellige former for kommunikation, heriblandt mundtlig kommunikation og webkommunikation
  • Praktiske værktøjer til planlægning, udformning og gennemførelse af interne og eksterne kommunikationsopgaver i egen organisation.

Fagligt indhold

  • Offentlig kommunikations strategiske betydning
  • Mundtlig og skriftlig kommunikation
  • Webkommunikation
  • Fordele og ulemper ved forskellige kommunikationskanaler
  • Målgrupper


Modulet er for dig, der

arbejder med politiske indstillinger og projektbeskrivelser i den offentlige sektor. Du bliver klædt på til at sikre en god kommunikation og kunne involvere medarbejdere og borgere i forbindelse med forandringsprojekter, herunder viden og indsigt i strategiske overvejelser i forhold til valg af kanal.