Del

Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde

Styrk dine kompetencer i forhold til implementering af teori og metode i socialt arbejde.

På modulet vil du få faglige og professionelle kompetencer inden for konsulentrollens mangfoldighed og blive i stand til at skabe muligheder for faglig udvikling og dialog i og uden for egen virksomhed.

Målet er også, at du får en sikker fornemmelse af de virkemidler og redskaber, en nøgleperson, leder og konsulent kan betjene sig af i sit daglige arbejde samt bliver en væsentlig aktør i implementering og forankring af forsknings- og praksisbaseret viden på arbejdspladsen. 

Ved hjælp af tilskud fra Socialstyrelsen kan Absalon fra 2019 tilbyde dig uddannelsen gratis, hvis du er indbefattet af målgruppen og opfylder adgangskravene.  

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i udviklings- og kvalitetsfremmende metoder og metoder til dokumentation
  • Evnen til at beskrive, analysere og vurdere egne handlekompetencer i forhold til at kunne redegøre for, hvordan der kan foretages interventioner på det tværfaglige sociale område
  • Kompetencer til at indgå som konsulent i et tværfagligt og tværorganisatorisk samspil
  • Redskaber til at skabe grundlag for forankring af nye projekter i egen organisation.

Fagligt indhold

  • Metoder til at skabe forandring og forankring - individuelt og i et organisatorisk perspektiv
  • Konsulentrollen i den daglige funktion
  • Konsulenten i tværfagligt og tværorganisatorisk samspil
  • Organisatoriske strategier for at skabe og vedligeholde trivsel og udviklingsmuligheder.


Modulet er for dig, der

arbejder inden for det konsulentfaglige område med socialt arbejde. Du interesserer dig for implementering og forankring af forsknings- og praksisbaseret viden på arbejdspladsen. Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse: Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler: Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere