Del

Omsorg for den demente borger

Få styrket din viden og dine kompetencer i arbejdet med at yde omsorg for borgere med demens, så du kan skabe endnu bedre rammer for de demensramte og deres pårørende.

Modulet giver dig viden og forståelse til at møde borgere med demens i øjenhøjde, og yde en meningsfuld omsorg med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og livshistorie.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indblik i demensudredning og demensramtes behov i forbindelse med omsorg
  • Værktøjer til at planlægge og opstille løsningsmuligheder i forhold til uhensigtsmæssige handlemønstre hos borgere med demens
  • Forståelse for de behov borgere med demens har, så du kan tilrettelægge meningsfulde aktiviteter, der inddrager både borgeren og de pårørende
  • Indsigt i hvordan du kan inddrage medicinske og psykologiske teorier i dit konkrete socialpædagogiske arbejde med omsorg og pleje

Fagligt indhold

  • Den normale aldring
  • Symptomkomplekset ved demens
  • Udredning for demens
  • Socialpædagogisk omsorg
  • Plejeløsninger ved uhensigtsmæssige handlemønstre
  • Samarbejde med pårørende


Modulet er for dig, der

ønsker at specialisere dig i socialt arbejde med demente borgere eller allerede arbejder med borgere med demens, som eksempelvis sosu-assistent, pædagog eller administrativt personale og ønsker at opkvalificere dig.