Del

Oplevelsesledelse

Opleves din ledelse som værdifuld og mindeværdig? Ved du, at friktion også kan skabe attraktion? Få teoretisk indsigt og værktøjer til at lede og forretningsudvikle virksomheder eller organisationer i oplevelsesøkonomien, med særlig fokus på ledelse i leisureindustrien.

Dette modul giver dig færdigheder og kompetencer til at forstå, reflektere over og udvikle ledelsespraksis i service- og oplevelsesproducerende virksomheder. Herunder fokuseres på særlige udfordringer og potentialer i leisurebrancherne – eksempelvis ledelse og organisering af frivillige.

5 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

Du får viden om ledelse i et oplevelsesteoretisk og oplevelsesøkonomisk perspektiv og lærer at anvende denne i egen praksis gennem casearbejde med afsæt i deltagernes egen virkelighed og udfordringer


Fagligt indhold

  • Ledelse og HR i leisurebrancherne
  • Innovation og forretningsudvikling i leisurebrancherne
  • Produktion af oplevelser og oplevelsesbaseret kommunikation
  • Projektorganisering
  • Frivilligledelse


Modulet er for dig, der

arbejder med ledelse i en bred forstand, i det private, i det offentlige eller i andre organisationer eller foreninger, hvor der producerer services og oplevelser inden for leisureområdet.