Del

Organisation og psykologi

Få øje for de menneskelige konsekvenser ved organisationsændringer, så du proaktivt kan håndtere de konflikter, der kan opstå, når arbejdsgange laves om, og medarbejdere skal samarbejde på nye måder.

Med skiftende politiske dagsordener og den digitale udvikling er det vigtigt at forstå de grundlæggende dynamikker for forandring i offentlige organisationer samt hvilke psykologiske konsekvenser, forandringerne har.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indblik i de nyeste teorier og tendenser inden for offentlig organisering samt deres psykologiske og organisatoriske konsekvenser
  • Forståelse for forskellige organiseringsformers psykologiske betydning for arbejdsgange, herunder hvilke former for organisering der fremmer samarbejde, udvikling, velvære og selvstændighed
  • Færdigheder til at analysere og vurdere hvordan arbejdspladsens organisering påvirker arbejdsmiljø og værdiskabelse, og hvordan forandringer i organiseringen bedst håndteres af dig og dine kolleger
  • Indsigt i de psykologiske processer, der ligger til grund for problemer opstået som følge af forandringer i organisationer med henblik på at indgå konstruktivt i problemløsningen
  • Redskaber til at vurdere og løse organisatoriske problemstillinger bedst muligt.

Fagligt indhold

  • Organisationsteori
  • Offentlige sektors struktur og særlige vilkår som politisk styret organisation
  • Betydningen af de organisationsmæssige forhold for værdiskabelsen og opgaveløsningen
  • Offentlige organisationers kultur og indre dynamik
  • Psykologiske forhold af relevans for samarbejde, konflikter, udvikling og forandring.


Modulet er for dig, der

er involveret i organisationsændringer eller konflikthåndtering på arbejdspladsen og ønsker en bedre forståelse og flere redskaber til at håndtere dette.