Del

Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde

Få kompetencer, så du kan agere professionelt i det tværprofessionelle samarbejde i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis på det sociale område.

At have en grundlæggende forståelse for rammerne og lovgivningen for socialt arbejde, er vigtig for at forstå sammenhængen mellem den sociale indsats udvikling, mål og midler.

Med den grundlæggende forståelse, dette modul giver, får du redskaberne til at analysere og forstå, hvordan rammerne, herunder lovgivningen for socialt arbejde fungerer i praksis. Du kan dermed bedre navigere i, hvad dine handlemuligheder er fra sag til sag, og hvem du kan samarbejde med for at forbedre dem.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Indblik i de organisatoriske, politiske og økonomiske rammer for socialt arbejde
  • Kendskab til lovgivningen og de retlige principper for myndighedsudøvelse og sagsbehandling
  • Overblikket til at handle i og udvikle rammerne for socialt arbejde.

Fagligt indhold

  • Organisatoriske aspekter af velfærdsstaten og den offentlige forvaltning – herunder: samspillet mellem stat, regioner, kommuner og institutioner, samt politik og administration; økonomisk planlægning og økonomiske rammer for socialt arbejde i kommunerne; professionelle og frivillige
  • Globalisering – nationale og globale rammer
  • Aktuelle udviklingstendenser i organiseringen af den offentlige sektor og det sociale arbejde
  • Centrale retlige principper for myndighedsudøvelse og sagsbehandling, herunder: Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, Persondataloven, Offentlighedsloven og god forvaltningsskik
  • Den sociale lovgivnings historie og den aktuelle juridiske ramme for socialpolitik og socialt arbejde, retshistorie, sammenhænge imellem ret, rettigheder og medborgerskab.


Modulet er for dig, der

ønsker en bred forståelse for organiseringen og rammerne for socialt arbejde, så du kan skabe nye samarbejdsmuligheder på tværs af fagligheder. Du arbejder eksempelvis som sagsbehandler, i administrationen eller i et botilbud.