Del

Organisation, udvikling og samskabelse

På modulet vil du som leder udvikle dine praktiske og analytiske kompetencer som leder, så du kan arbejde reflekteret med samspillet mellem de mange processer som former ledelse, organisation, styring og strategier med henblik på en realisering af din organisations mål.

Du vil på dette modul udvikle dine kompetencer, så du kan forstå en række organisatoriske processer, og vurdere- og oversætte styringsmæssige og strategiske tiltag til din organisatoriske kontekst, så der kan skabes mening og legitimitet med forandringer.

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

Modulet sætter dig i stand til at:

  • Få et præcist sprog for forskellige organisatoriske processer.
  • Med det nye sprog få øje på nye sider af din organisation og de betingelser, som du leder under.
  • Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag i din organisatoriske kontekst, og i den forbindelse iværksætte implementering, forandring og forankring.
  • Iværksætte handleplaner og lede de organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring.

Fagligt indhold

Du vil i løbet af dette modul kunne bruge teoretiske værktøjer til at reflektere over din praksis samt udvikle dine færdigheder, så du kan:

  • Identificere, analysere og vurdere organisationers struktur, kultur, magt, beslutningsprocesser, sensemaking og narrativ forandring, samt styring (økonomi- og ressourcestyring) og strategier. Dermed vil du kunne begrunde og udvælge relevante handleplaner.
  • Identificere, analysere og vurdere de organisatoriske rammevilkår.
  • Identificere mulighederne for styringsmæssige og strategiske tiltag og kunne formidle disse til relevante interessenter i og omkring organisationen.

 


Dette grundmodul udbydes også som turbohold. Turbohold er for dig, der ønsker et kort og intensivt forløb. I stedet for adskilte undervisningsdage, tilbydes turboforløbet som to internatforløb af 3 dages varighed. Du skal være forberedt på nogle intense og krævende dage, der samtidig byder på masser af fordybelse og unik mulighed for at danne relationer og opbygge dit netværk.

Ved at tilmelde dig et turbohold, forpligter du dig ikke til at tage alle obligatoriske moduler som turboforløb, hvis du ikke ønsker det

Dette grundmodul udbydes i en særlig udgave, hvor alle deltagere er ledere på skoleområdet, og hvor indholdet er tilpasset til de rammer, udfordringer og muligheder, som de møder. Læs mere om Diplomuddannelsen i skoleledelse.


Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der som konsulent eller leder, har ansvar for eller indgår i forandringsprocesser. Vi lægger vægt på, at du forholder dig undersøgende i forhold til dit ledelsesrum og får nye ideer til, hvordan du kan skabe løsninger sammen med egne medarbejdere og den øvrige organisation.

Nødstreaming ifm. corona

Undervisningen foregår som udgangspunkt ved fysisk fremmøde. Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan møde op, fx fordi du afventer svar på en coronatest, så vil det være muligt at koble sig på hjemmefra via Zoom. Undervisningen foregår ikke online, men du kan følge med i, hvad der sker i klasserummet ved at lytte til underviseren, og du kan se de slides, der bliver vist. For at være sikker på, at det kan lade sig gøre, skal du kontakte din underviser inden kl. 14 dagen før undervisningen. Tilmelding
Næstved
29. januar 2021
Start dato: 29. januar 2021
Slut dato: 11. juni 2021
Tidsangivelse: 29/1, 12/2, 26/2, 19/3, 26/3, 9/4, 16/4, 23/4, 29/4, afl. 25/5, eksamen 11/6.
Tilmeldingsfrist: 29. januar 2021
Pris: 14.500,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Slagelse
17. august 2021
Start dato: 17. august 2021
Slut dato: 21. december 2021
Tidsangivelse: Undervisning 17/8, 24/8, 31/8, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 26/10, 2/11. Opgaveaflevering 26/11. Eksamen
Tilmeldingsfrist: 17. august 2021
Pris: 14.500,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Roskilde
18. august 2021
Start dato: 18. august 2021
Slut dato: 21. december 2021
Tidsangivelse: Undervisning 18/8, 25/8, 1/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11, Opgaveaflevering 26/11. Eksamen
Tilmeldingsfrist: 18. august 2021
Pris: 14.500,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Holbæk
18. august 2021
Start dato: 18. august 2021
Slut dato: 17. december 2021
Tidsangivelse: Undervisning 18/8, 25/8, 1/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11. Opgaveaflevering 26/11. Eksamen
Tilmeldingsfrist: 18. august 2021
Pris: 14.500,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Næstved
20. august 2021
Start dato: 20. august 2021
Slut dato: 17. december 2021
Tidsangivelse: Undervisning 20/8, 27/8, 3/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 29/10, 5/11. Opgaveaflevering 26/11. Eksamen
Tilmeldingsfrist: 20. august 2021
Pris: 14.500,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Roskilde - Skoleledelse
31. august 2021
Beskrivelse: Modulet er kun for ledere på skoleområdet. De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat et sted på Sjælland. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger. I tilfælde af vegetar etc., er det vigtigt, du skriver dette under bemærkninger.
Start dato: 31. august 2021
Slut dato: 22. december 2021
Tidsangivelse: 31/8 1/9 21/9 22/9 26/10 27/10 9/11 kl. 8.30-15.30 Aflev. 3/12 Eksamen 21/12 + 22/12
Tilmeldingsfrist: 12. august 2021
Pris: 16.000,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her