Del

Organisation, udvikling og samskabelse

På modulet vil du som leder udvikle dine praktiske og analytiske kompetencer som leder, så du kan arbejde reflekteret med samspillet mellem de mange processer som former ledelse, organisation, styring og strategier med henblik på en realisering af din organisations mål.

Du vil på dette modul udvikle dine kompetencer, så du kan forstå en række organisatoriske processer, og vurdere- og oversætte styringsmæssige og strategiske tiltag til din organisatoriske kontekst, så der kan skabes mening og legitimitet med forandringer.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Modulet sætter dig i stand til at:

  • Få et præcist sprog for forskellige organisatoriske processer.
  • Med det nye sprog få øje på nye sider af din organisation og de betingelser, som du leder under.
  • Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag i din organisatoriske kontekst, og i den forbindelse iværksætte implementering, forandring og forankring.
  • Iværksætte handleplaner og lede de organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring.

Fagligt indhold

Du vil i løbet af dette modul kunne bruge teoretiske værktøjer til at reflektere over din praksis samt udvikle dine færdigheder, så du kan:

  • Identificere, analysere og vurdere organisationers struktur, kultur, magt, beslutningsprocesser, sensemaking og narrativ forandring, samt styring (økonomi- og ressourcestyring) og strategier. Dermed vil du kunne begrunde og udvælge relevante handleplaner.
  • Identificere, analysere og vurdere de organisatoriske rammevilkår.
  • Identificere mulighederne for styringsmæssige og strategiske tiltag og kunne formidle disse til relevante interessenter i og omkring organisationen.

 


Dette grundmodul udbydes også som turbohold. Turbohold er for dig, der ønsker et kort og intensivt forløb. I stedet for adskilte undervisningsdage, tilbydes turboforløbet som to internatforløb af 3 dages varighed. Du skal være forberedt på nogle intense og krævende dage, der samtidig byder på masser af fordybelse og unik mulighed for at danne relationer og opbygge dit netværk.

Ved at tilmelde dig et turbohold, forpligter du dig ikke til at tage alle obligatoriske moduler som turboforløb, hvis du ikke ønsker det

Dette grundmodul udbydes i en særlig udgave, hvor alle deltagere er ledere på skoleområdet, og hvor indholdet er tilpasset til de rammer, udfordringer og muligheder, som de møder. Læs mere om Diplomuddannelsen i skoleledelse.


Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der som konsulent eller leder, har ansvar for eller indgår i forandringsprocesser. Vi lægger vægt på, at du forholder dig undersøgende i forhold til dit ledelsesrum og får nye ideer til, hvordan du kan skabe løsninger sammen med egne medarbejdere og den øvrige organisation.

Nødstreaming ifm. corona

Undervisningen foregår som udgangspunkt ved fysisk fremmøde. Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan møde op, fx fordi du afventer svar på en coronatest, så vil det være muligt at koble sig på hjemmefra via Zoom. Undervisningen foregår ikke online, men du kan følge med i, hvad der sker i klasserummet ved at lytte til underviseren, og du kan se de slides, der bliver vist. For at være sikker på, at det kan lade sig gøre, skal du kontakte din underviser inden kl. 14 dagen før undervisningen. Tilmelding
Campus Roskilde
16. august 2021
Start dato:16. august 2021
Slut dato: 21. december 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdage: 16/8, 25/8, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11 fra kl. 8.30 - 15.30
Afleveringsdag: 26/11
Eksamensdag: 20/12 og 21/12

Kontakt:
Uddannelsessekretær Connie Troest, mail ctr@pha.dk tlf. 72481246
Chefkonsulent Kell Hartmann, mail keh@pha.dk Tlf. 72481291
Pris: 14.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Slagelse
17. august 2021
Start dato:17. august 2021
Slut dato: 21. december 2021
Adresse: Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Tilmeldingsfrist:10. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdage: 17/8, 24/8, 7/9, 21/9, 29/9, 5/10, 12/10, 26/10, 2/11
Afleveringsdag: 26/11
Eksamensdag: 20/12 og 21/12

Kontakt:
Uddannelsessekretær Connie Troest, mail ctr@pha.dk tlf. 72481246
Chefkonsulent Kell Hartmann, mail keh@pha.dk Tlf. 72481291
Pris: 14.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Kobæk Strand - Turbo hold
18. august 2021
Start dato:18. august 2021
Slut dato: 25. oktober 2021
Adresse: Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2021
Supplerende oplysninger: På dette turbohold foregår undervisningen på to internater á tre dages varighed den 18. - 20. august + 15.- 17. september fra kl. 9 - 21, dog 20/8 og 17/9 til kl. 15.00. Opgaveaflevering 7/10, eksamen 25/10. Prisen er inkluderer forplejning og overnatning på begge internater. I tilfælde af vegetar etc., er det vigtigt, at du skriver dette under bemærkninger. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger og prisen vil være 18.600 kr.

Kontakt Connie Troest, mail ctr@pha.dk
Pris: 22.000,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Næstved
20. august 2021
Start dato:20. august 2021
Slut dato: 17. december 2021
Adresse: Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist:17. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdage: 20/8, 27/8, 10/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 29/10, 5/11 fra kl. 8.30 - 15.30
Afleveringsdag: 26/11
Eksamensdag: 17/12

Kontakt:
Uddannelsessekretær Connie Troest, mail ctr@pha.dk tlf. 72481246
Chefkonsulent Kell Hartmann, mail keh@pha.dk Tlf. 72481291
Pris: 14.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Holbæk
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato: 17. december 2021
Adresse: Anders Larsensvej 5, 4300 Holbæk
Tilmeldingsfrist:19. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdage: 23/8, 30/8, 6/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11
Afleveringsdag: 26/11
Eksamensdag: 17/12
Pris: 14.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Roskilde - Skoleledelse
31. august 2021
Start dato:31. august 2021
Slut dato: 22. december 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:12. august 2021
Supplerende oplysninger: Modulet er kun for ledere på skoleområdet. De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat et sted på Sjælland. Har du ikke mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger.

Internat: 31/8, 1/9
Undervisning: 21/9, 22/9, 26/10, 27/10, 9/11
Aflevering: 3/12
Eksamen: 21/12 og 22/12
Pris: 16.000,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her