Del

Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling

Få en større viden om og indsigt i de grundlæggende processer i en organisation.

Med denne indsigt bliver du i stand til at kunne analysere sammenhænge og komme med relevante konstruktive vurderinger og løsningsforslag på organisationspsykologiske udfordringer. Dette vil sammen med din nye teoretiske indsigt give dig en bedre forståelse af dine egne roller og muligheder på arbejdspladsen.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Kompetencer til at anvende relevante indfaldsvinkler fra organisationspsykologien og organisationsteorien til at analysere udfordringer fra dit arbejdsområde
  • Viden og indsigt til at kunne argumentere og udvælge relevante løsningsmodeller til at håndtere processuelle forandringer i din hverdag
  • Redskaber til at formidle faglige problemstillinger og formulere overvejelser om løsninger på de valgte problemstillinger til kollegaer og ledelse.

Fagligt indhold

  • Organisationspsykologi
  • Organisationsteori
  • Forandringsprocesser
  • Løsningsmodeller.


Modulet er for dig, der

arbejder med analyse og fremstilling af politiske beslutningsgrundlag og projektindstillinger. Du opnår i forløbet faglig viden og kompetencer til at involvere mennesker konstruktivt i forandringsprocesser.