Del

Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen

Få det overblik der sikrer, at du kan skabe de bedste muligheder for borgere og virksomheder.

Det vigtigt, at du har en grundlæggende viden om organiseringen af beskæftigelsesindsatsen og hvilke andre faktorer, der påvirker mulighederne for beskæftigelse.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • En grundlæggende forståelse for opgaver, organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen
  • Indsigt i, hvad der kendetegner en politisk styret organisation
  • Værktøjer til bedst muligt at inddrage andre aktører i indsatsen - herunder virksomheder
  • Indblik i de strukturelle forhold på arbejdsmarkedet, som påvirker beskæftigelsesindsatsen.

Fagligt indhold

  • Retssikkerhed, forvaltningsret og god sagsbehandlingsskik
  • Myndighedsudøvelse: Beslutning, begrundelse, lovgivning, klagevejledning
  • Beskæftigelses- og arbejdsmarkedslovgivningen
  • De formelle sagsbehandlingsregler, herunder habilitet, vejledningspligt, notatpligt, partshøring, aktindsigt, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt
  • Det positive møde med borgerne
  • Behandling af personoplysninger, herunder indhentelse og videregivelse af oplysninger.


Modulet er for dig, der

ønsker at styrke din forståelse for beskæftigelsesindsatsens muligheder og vilkår, så du bedre kan assistere borgere og virksomheder.