Del

Pædagog i SFO eller klub

Arbejder du som pædagog på tværs af fritid og skole får du nu mulighed for at få styrket dine kompetencer til at arbejde med børn og unges fællesskaber, deres trivsel, relationer og dannelse med særligt fokus på det pædagogiske arbejde i SFO og klub.

er har siden folkeskolereformen været et stærkt fokus på pædagogers arbejde i skolen; bl.a. det tværprofessionelle samarbejde med lærerne, anvendelsen af pædagogfaglighed i en skolekontekst osv. Samtidig har der været et stort fokus på kompetenceudvikling af pædagoger i skolen, hvilket mange steder har betydet, at det pædagogiske arbejde i fritidsinstitutionerne ikke har stået øverst på dagsordenen.

Men udvikling af stærke fritidstilbud kræver kvalificeret pædagogisk personale. På dette kursus får du mulighed for at få styrket din pædagogiske faglighed i arbejdet med børn og unge i SFO og klub. 

Du bliver opdateret på nyeste viden, og du kommer til at arbejde grundigt med, hvordan du kan bidrage til udvikling af den pædagogiske kvalitet for børn og unge.

1,5Ects pointKursus

Det får du ud af modulet

  • Du bliver bedre til at planlægge, gennemføre og evaluere forløb og aktiviteter i SFO og klub til gavn for børns trivsel og udvikling.
  • Du bliver klogere på din egen rolle som pædagog i SFO eller klub, hvad det er for et pædagogfagligt grundlag det pædagogiske arbejde i fritidsinstitutioner står på, og hvordan du kan bringe dette i spil som pædagog.
  • Du kommer til at arbejde med, hvordan man kan udvikle den pædagogiske kvalitet i fritidsinstitutionerne.
  • Du bliver klædt på til at vurdere og fagligt begrunde udviklingen af den pædagogiske kvalitet i fritidsinstitutionerne.

Fagligt indhold

Pædagogfaglighed i fritidsinstitutionerne anno 2019: Der arbejdes med, hvad der karakteriserer pædagogisk faglighed i de danske fritidsinstitutioner. Der vil blive lagt særligt vægt på begreber som fællesskaber, relationer, trivsel og dannelse.

Hvad er kvalitet i fritidsinstitutioner: Der introduceres til nyeste viden omkring kvalitet i fritidsinstitutioner, og på den baggrund sættes der fokus på arbejdet med pædagogisk kvalitet i egen fritidsinstitution.

Hvordan kan man udvikle den pædagogiske kvalitet?: Der arbejdes med, hvordan man kan udvikle den pædagogiske kvalitet i fritidsinstitutionerne til gavn for børn og unge.

Dokumentation og evaluering: Ovenstående arbejde kobles til, hvordan arbejdet med udvikling af den pædagogiske kvalitet løbende kan dokumenteres og evalueres i forhold til kontinuerligt at kunne begrunde det pædagogiske arbejde på et informeret grundlag.Kurset er for dig, der

  • Arbejder i en fritidsinstitution som pædagog eller pædagogmedhjælper og ønsker at få styrket din viden og dine kompetencer i arbejdet med udvikling af den pædagogiske kvalitet til gavn for børn og unge.
  • Arbejder med pædagogisk ledelse af fritidsinstitutioner.


Tilmelding
Roskilde
29. august 2019
Start dato: 29. august 2019
Slut dato: 31. oktober 2019
Tidsangivelse: 29.08, 12.9, 26.09, 10.10 og 31.10, 09.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 26. juli 2019
Pris: 7.500,00 DKK
Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Silvia Badic

7248 1821, silb@pha.dk

Kurset kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

Cxense Display