Del

Pædagogers arbejde med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan

Arbejder du som pædagog i en daginstitution, får du nu mulighed for at få styrket din viden og færdigheder til at arbejde med børns trivsel, dannelse, læring og udvikling. Vi vil arbejde med at omsætte og forankre ny viden med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan i dit daglige pædagogiske arbejde.

Den styrkede pædagogiske læreplan sætter fokus på, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud. Har vi indrettet og organiseret vores læringsmiljøer optimalt i forhold til børnenes udbytte, eller kan vi optimere ved at arbejde systematisk i et arbejdsfællesskab med et fælles fokus?

På dette tre dages læringsforløb får du mulighed for at få styrket din pædagogfaglighed i forhold til at kunne varetage arbejdet med overstående spørgsmål. Du vil få en større indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan - særligt hvad der kendetegner, og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet og en god læringskultur.

Det får du ud af læringsforløbet

  • Du bliver bedre til at planlægge, gennemføre og evaluere læringsmiljøer til gavn for børns trivsel, dannelse, læring og udvikling
  • Du får styrket dine kompetencer til at arbejde didaktisk i et professionelt samarbejde med dine kolleger
  • Du får styrket dine evner til at indgå i et samarbejde med forældre om børns trivsel, dannelse, læring og udvikling
  • Du får indsigt i væsentlige tilgange til fornyelse og forandringer i det pædagogiske arbejde, herunder at du kan spotte, omsætte og skabe relevante ”forstyrrelser”, der stiller krav til forandring af praksis

Forløbet er for dig, der

arbejder i en daginstitution og ønsker at få styrket din viden inden for didaktik, børns læring, dokumentation og evaluering.Pris

4.800,- kr ekskl. moms / 6000,- inkl. moms. Prisen er med fuld forplejning. INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.