Del

Pædagogers arbejde på specialskoler

Arbejder du som pædagog på en specialskole, får du nu mulighed for at få styrket dine kompetencer til at arbejde med børnenes trivsel, læring og læringsmiljøer ud fra en didaktisk grundtænkning.

Pædagogerne skal nu og måske i højere grad end tidligere rustes til at understøtte børns udvikling, trivsel og læring i et inkluderende perspektiv på specialskoler og i samarbejde med lærere og andre aktører.

På dette kursus får du mulighed for at få styrket din pædagogfaglighed i forhold til at kunne varetage arbejdet med børns lærings- og sociale fællesskaber i en specialskolekontekst. Du bliver dygtigere til at arbejde didaktisk og inkluderende i et tværprofessionelt samarbejde med lærerne.

Kursusforløbet for pædagoger i specialskoler bidrager til at udvikle pædagogers faglige kompetencer og styrke deres pædagogfaglige ståsted, således at de på kvalificeret vis kan indgå i et samarbejde til gavn for børn og unges læring, udvikling og trivsel.

Kurset skal styrke de deltagende pædagogers kompetencer til at arbejde med børnenes trivsel, læring og læringsmiljøer ud fra en didaktiseret grundlagstænkning. Desuden vægter kurset det tværprofessionelle samarbejde samt det kontinuerlige formative og summative arbejde med dokumentation og evaluering.

Det får du ud af kurset

  • Du bliver bedre til at planlægge, gennemføre og evaluere forløb og aktiviteter i skolen til gavn for børns læring, udvikling og trivsel.
  • Du får styrket dine kompetencer til at arbejde didaktisk og inkluderende med børn og unges læringsmiljøer.
  • Du bliver klogere på din egen rolle som pædagog i en specialskole, og hvordan du bedst sætter din faglighed i spil i samarbejdet med læreren i undervisningssituationer.
  • Du bliver klædt på til at vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan anvende og udvikle pædagogfaglighed i en tværprofessionelle praksis.

Fagligt indhold

  • Didaktik og dannelse: Der arbejdes med at give indsigt i almen didaktiske forståelser og metoder i et dannelsesteoretisk perspektiv
  • Pædagogfaglighed i skole anno 2020: Der arbejdes med, hvordan pædagoger på baggrund af viden om dannelse, læring og didaktik på kvalificeret vis kan bringe deres pædagogfaglighed i spil til gavn for børn og unges trivsel, læring og udbytte af undervisningen.
  • Læring, inklusion og fællesskab: Der arbejdes med og gives indsigt i forskellige læringsteoretiske syn, og hvordan pædagoger kan arbejde med og bidrage til udviklingen af mål ud fra en inkluderende tilgang.
  • Dokumentation og evaluering: Der arbejdes med at kvalificere pædagogers arbejde med at dokumentere og evaluere praksis med henblik på løbende at kvalificere det pædagogiske arbejde.


Kurset er for dig, der

  • arbejder i en specialskole og ønsker at få styrket din viden inden for didaktik, læring, inklusion, dokumentation og evaluering.
  • arbejder med ledelse af børn og unges lærings- og sociale fællesskaber i en specialskole.


Tilmelding
Campus Roskilde
6. september 2021
Start dato: 6. september 2021
Slut dato:  8. oktober 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 25. august 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningsdatoer: 6/9 + 7/9 + 7/10 + 8/10
Undervisningstidspunkt: kl. 12.30-17.00

Du bedes have betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  5.625,00 DKK
Tilmeld
Campus Roskilde
7. marts 2022
Start dato: 7. marts 2022
Slut dato:  5. april 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 7. januar 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: 7/3 + 8/3 + 4/4 + 5/4 kl. 12.30-17.00

Du bedes have betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  6.750,00 DKK
Tilmeld
Campus Roskilde
19. september 2022
Start dato: 19. september 2022
Slut dato:  25. oktober 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 15. maj 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: kl. 12.30 - 17.00

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  6.750,00 DKK
Tilmeld

Kurset kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her