Del

Pædagogfaglighed og læreprocesser

På modulet Pædagogfaglighed og Læreprocesser er det dig og din faglighed som pædagog i skolen og pædagog på af tværs af skole og fritid, der er i centrum.

Folkeskolereformen i 2014 betød, at skolerne i høj grad også blev pædagogernes arena. For både lærer- og pædagogprofessionen betød det nye og ændrede samarbejdsformer. For pædagogprofessionen betød det en ny hverdag med svær navigation mellem fritid og skole.

Pædagogerne skal nu i højere grad end tidligere rustes til at understøtte folkeskolens brede formålsparagraf, inklusionsindsatsen og reformens tre nationale mål, i samarbejde med lærerne og andre aktører.

På modulet får du mulighed for at få styrket din pædagogfaglighed i forhold til at kunne varetage arbejdet med børns lærings- og sociale fællesskaber i en skolekontekst. Du får mulighed for at vende og dreje egen praksis i tæt sparring med undervisere og medstuderende og ikke mindst begynde på en rejse, hvor omdrejningspunktet vil være dig og din pædagogfaglighed i en skolekontekst

Det får du ud af modulet

 • Du bliver styrket i din pædagogfaglige viden og tilgang til arbejdet med børn og unge
 • Du lærer at anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnet/den unges alsidige udvikling, læring og dannelse
 • Du bliver klogere på din egen rolle som pædagog i skolen og hvordan du bedst sætter din faglighed i spil i samarbejdet med læreren i undervisningssituationer. 
 • Du bliver klædt på til at vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan anvende og udvikle pædagogfaglighed i en tværprofessionelle praksis.
 • Du får viden og redskaber som du efterfølgende kan gå direkte ud i din organisation og anvende.

Fagligt indhold

På modulet vil du beskæftige dig med:

 • Didaktisk teori.
 • Læringsteori.
 • Dannelsesteori.
 • Pædagog- og lærerfaglighed.
 • Tværfaglighed, forudsætninger for samarbejde.
 • Evalueringsteori og – metoder.


Moduler er for dig, der

 • Arbejder i skolen og måske er ny i rollen som pædagog i skolen
 • Arbejder med ledelse af børn og unges lærings- og sociale fællesskaber på tværs af skole og fritid


Tilmelding
Campus Roskilde
28. januar 2020
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 28. januar 2020
Slut dato: 26. maj 2020
Tidsangivelse: Tirsdage kl. 9.00 - 14.30
Tilmeldingsfrist: 15. november 2019
Pris: 10.000,00 DKK
Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Campus Roskilde
29. september 2020
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 29. september 2020
Slut dato: 1. december 2020
Tidsangivelse: Tirsdage kl. 9.00 - 14.30
Tilmeldingsfrist: 15. maj 2020
Pris: 10.000,00 DKK
Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

Cxense Display