Del

Pædagogfaglighed og læreprocesser

På modulet Pædagogfaglighed og Læreprocesser er det dig og din faglighed, som pædagog i skolen og pædagog på af tværs af skole og fritid, der er i centrum.

Folkeskolereformen i 2014 betød, at skolerne i høj grad også blev pædagogernes arena. For både lærer- og pædagogprofessionen betød det nye og ændrede samarbejdsformer. For pædagogprofessionen betød det en ny hverdag med svær navigation mellem fritid og skole.

Pædagogerne skal nu i højere grad end tidligere rustes til at understøtte folkeskolens brede formålsparagraf, inklusionsindsatsen og reformens tre nationale mål, i samarbejde med lærerne og andre aktører.

På modulet får du mulighed for at få styrket din pædagogfaglighed, i forhold til at kunne varetage arbejdet med børns lærings- og sociale fællesskaber i en skolekontekst. Du får mulighed for at vende og dreje egen praksis i tæt sparring med undervisere og medstuderende og ikke mindst begynde på en rejse, hvor omdrejningspunktet vil være dig og din pædagogfaglighed i en skolekontekst.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du bliver styrket i din pædagogfaglige viden og tilgang til arbejdet med børn og unge
 • Du lærer at anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnet/den unges alsidige udvikling, læring og dannelse
 • Du bliver klogere på din egen rolle som pædagog i skolen, og hvordan du bedst sætter din faglighed i spil i samarbejdet med læreren i undervisningssituationer
 • Du bliver klædt på til at vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan anvende og udvikle pædagogfaglighed i en tværprofessionel praksis
 • Du får viden og redskaber, som du efterfølgende kan gå direkte ud i din organisation og anvende

Fagligt indhold

På modulet vil du beskæftige dig med:

 • Didaktisk teori
 • Læringsteori
 • Dannelsesteori
 • Pædagog- og lærerfaglighed
 • Tværfaglighed og forudsætninger for samarbejde
 • Evalueringsteori og – metoder


Moduler er for dig, der

arbejder i skolen og måske er ny i rollen som pædagog i skolen. Eller måske arbejder du med ledelse af børn og unges lærings- og sociale fællesskaber på tværs af skole og fritid.Tilmelding
Campus Roskilde
21. september 2022
Start dato:21. september 2022
Slut dato: 14. december 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her