Del

Pædagogik i det interkulturelle samfund

Savner du inspiration til at udvikle din pædagogiske praksis med øje for kulturel mangfoldighed?

Mange pædagoger og lærere/undervisere navigerer til dagligt i en mangfoldig hverdag, hvor sociale kategorier som kultur, køn osv. kan få indflydelse på pædagogiske handlinger i praksis. Man kan fx være usikker på, hvordan man modtager børn af nytilkomne flygtningefamilier og man kan undre sig over, hvorfor nogle mennesker handler, som de gør. Man kan glemme at have opmærksomheden rettet mod formidling af selvfølgeligheder og uskrevne regler og mod institutionslogikker der ikke understøtter chancelighed.

På dette modul kommer du til at arbejde meget konkret med ovenstående tematikker og med afsæt i din egen praksis, og du bliver bedre til at skabe pædagogiske rammer for udvikling af inkluderende og interkulturelle fællesskaber. Det kræver nemlig gode interkulturelle kompetencer, hvis du som professionel skal udvikle børn, unge og voksnes interkulturelle kompetencer og dannelse. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du får viden om pædagogiske processer i det kulturelt komplekse samfund
 • Du bliver i stand til at analysere og udvikle læringsmiljøer i forhold til kulturel mangfoldighed
 • Du bliver bedre til at skabe pædagogiske rammer for udvikling af inkluderende fællesskaber
 • Du kan tilrettelægge pædagogisk arbejde og undervisning rettet mod udvikling af interkulturelle kompetencer

Studieform

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres over ét semester. Modulet udbydes i et samarbejde mellem UCN, VIA, UCL, UCS, Absalon og KP.  Modulet er tilrettelagt som blended learning og består af følgende elementer:

 • En forberedelsesopgave
 • Litteraturlæsning
 • Et 2-dages internat med introduktion til grundlæggende teori og metode, kortlægning af praksisudfordringer og dannelse af studiegrupper
 • 3 (asynkrone) e-læringsperioder af hver 14 dage, hvor du selv tilrettelægger dine studier ud fra:

  • Videooplæg fra underviser
  • Selvstændige praksisopgaver der kan lede frem mod prøven
  • Studiegruppeaktiviteter
  • Løbende kommunikation med underviser og deltagere på skype
  • Hver e-læringsperiode afsluttes med et webinar, hvor underviseren har opsamlet dilemmaer, udfordringer og perspektiver fra deltagernes opgaver og rammesætter en fællesdrøftelse 

 • Et afsluttende 2 dages internat med præsentationer af dine og de andre studerendes problemstillinger anskuet i en teoretisk og metodisk optik, drøftelser og workshops 


Modulet er for dig, der

 • arbejder med børn, unges og voksnes interkulturelle dannelse
 • ønsker at blive bedre til udvikling af inkluderende fællesskaber
 • ønsker at blive bedre til at tilrettelægge pædagogisk arbejde med et interkulturelt sigte.
 • har behov for en fleksibel studieform, hvor du i udpræget grad selv kan tilrettelægge din studietid