Del

Pædagogik og relationsarbejde

Bliv en dygtig pædagogisk relationsmedarbejder. Har du fået til opgave at udvikle processer og indsatser, der etablerer, vedligeholder og udvikler relationerne mellem børn, unge og voksne, vil du blive kompetenceudviklet til denne opgave.

Gode relationer er afgørende for effekten af det pædagogiske arbejde. At kunne iværksætte samarbejde med børn, unge, brugere og andre interessenter på et veltilrettelagt grundlag, er et krav der gør sig gældende i store dele af det pædagogiske landskab. Der er krav om at du kan indgå i samarbejde med kollegaer og ledelse om at udvikle og tilrettelægge rammer for indsatser i det pædagogiske arbejde.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Du vil kunne påtage dig et større ansvar for udvikling af systematisk og begrundet pædagogisk relationsarbejde 
  • Du vil få en større viden om børn, unge eller voksnes forskellige livsvilkår, identitetsdannelse og perspektiver 
  • Du vil få indsigt i politiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer og betingelser
  • Du vil være i stand til at vurdere og anvende et nyt vidensgrundlag og nye metoder

Fagligt indhold

  • Individ, fællesskaber og samfund
  • De samfundsmæssige og institutionelle rammer for pædagogisk arbejde
  • Pædagogisk arbejde og professionsforståelse samt positioner og perspektiver i pædagogisk relationsarbejde
  • Identitetsdannelse, kompetenceudvikling, relationer og kommunikation
  • Metoder til videnindsamling og dokumentation
  • Brugerperspektiver

 Modulet er for dig, der

er pædagog i alle typer pædagogisk arbejde. Arbejder som lærer, sundhedsmedarbejder, vejleder, SSP'er og andre som møder børn og unge i deres hverdag og ønsker nyt overblik og input til at håndtere deres professionelle rolle på en meningsfuld måde.