Del

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse

Få styrket dine kompetencer i pædagogisk/didaktisk ledelse og udvikling med afsæt i skolens kerneopgave og på et vidensbaseret grundlag.

På modulet lærer du at:

 • Udvikle læringsmiljøer og interne samarbejder, samt at analysere, vurdere og reflektere situationer og forhold om læringsmiljøer og samarbejde
 • Arbejde feedbackorienteret med henblik på at skabe en feedback- og sparringsbaseret skolekultur.
 • Planlægge og udvikle ledelsesindsatser på baggrund af datainformering, samt at indsamle, producere og analysere data som grundlag for skoleudvikling
10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Du udvikler dine kompetencer, så du kan:

 • Lede den enkelte medarbejder og skolens læringsfællesskaber med udgangspunkt i fortsat udvikling og styrkelse af skolens pædagogisk/didaktiske praksis. 
 • Varetage ledelse af skolens strategi- og forankringsarbejde med henblik på at styrke en læringscentreret skolepraksis gennem ledelse af skolens ressourcepersoner.
 • Identificere egne samt organisatoriske lærings- og kompetenceudviklingsbehov og iværksætte handlingstiltag

Fagligt indhold

Modulet baserer sig på forskningsbaseret viden om forskellige skoleledelsesformer og deres effekt på elevers læring og trivsel. Og om ledelse af læringsmiljøer, læringsfælles-skaber og tværprofessionelt samarbejde.

I undervisningen arbejder vi med problemstillinger og erfaringer fra din arbejdsplads for, at du kan reflektere over teorien i praksis og dermed forankre din læring og udvikling i egen ledelsespraksis.

Du arbejder med:

 • Teorier om forskellige skoleledelsesformer og deres effekt på elevers læring og trivsel.
 • Ledelse af læringsmiljøer, læringsfællesskaber og tværprofessionelt samarbejde.
 • At skabe en feedback- og sparringsbaseret skolekultur.
 • Muligheder og begrænsninger ift. anvendelse af data og evidens som led i skoleudvik-ling med henblik på at skabe læringscentreret ledelse.


Modulet er for dig, der

 • er leder, har ambitioner om at blive leder eller har ledelsesopgaver i forbindelse med at arbejdet med kompetenceudvikling i egen organisation


Tilmelding
Campus Roskilde - Skoleledelse
1. februar 2022
Start dato: 1. februar 2022
Slut dato:  1. juni 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:18. januar 2022
Supplerende oplysninger: Modulet er kun for ledere på skoleområdet. De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat et sted på Sjælland. Programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen, hvis man ikke ønsker overnatning

Internat 1/2, 2/2
Undervisning 1/3, 2/3, 22/3, 23/3, 5/4
Aflevering 17/5
Eksamen 31/5 og 1/6
Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk

Tager forbehold for prisændring
Pris: 18.000,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her