Del

Pædagogisk it og digitale læringsformer

Dette modul fokuserer på underviserens digitale kompetencer og på, hvordan og hvornår undervisningen kan undestøttes digitalt.

Forskellige digitale værktøjer kan være med til at fremme differentiering, knytte undervisningen tættere til verdenen udenfor klasseværelset og skabe motivation gennem variation. Det kan fx ske gennem lærerens brug af video og lyd til at fastholde instruktioner og oplæg, og det kan ske ved at invitere omverdenen indenfor ved at knytte klasseværelset digitalt til andre rum ude i verdenen.

Men det kan også understøttes af læringsplatforme og andre digitale delings- og samarbejdsværktøjer, hvor elever og lærere kan konstruere ny viden i fællesskab. Endelig har de digitale muligheder betydet, at vi kan undervise elever, som befinder sig langt fra læreren. Enten gennem opbygningen af særlige designs eller ved at udnytte mulighederne i synkrone online konferencer.Det er alt sammen temaer som vil blive berørt på modulet.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Efter deltagelse på modulet vil du kunne

  • Anvende digitale værktøjer til at differentiere undervisningen og skabe motiverende og engagerende læringsmiljøer
  • Mestre metoder til digital produktion og design af læringsmiljøer, der fremmer børn og unges kreative og innovative kompetencer
  • Vejlede kolleger i arbejdet med pædagogisk it og digitale læringsforme.

Fagligt indhold

  • Teorier om digitalt didaktiske design
  • Teorier og konkrete erfaringer med implementering af teknoloier
  • Viden og færdigheder i brug af læringsplatforme til stilladsering af undervisningen
  • Teorier om video og praktiske brug af video og lyd i undervisningen
  • Digitalt understøttede samarbejdesformer
  • Gamification og motivation
  • Nye digitale muligheder i form af AR (augmented reality) og VR (virtual reality)


Modulet er for dig, der

der skal varetage funktioner som læringsvejleder, IT-vejleder eller som  vil udvikle egne digitalt didaktiske kompetencer. Tilmelding
Campus Roskilde og campus Vordingborg
27. august 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 27. august 2021
Slut dato: 14. januar 2022
Tidsangivelse: E-læring + 2x mulig fremmøde
Tilmeldingsfrist: 18. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her