Del

Pædagogisk psykologi

Vil du have mere viden om psykologi og udvikle dine handlingsstrategier med hensyn til arbejdet med udvikling, læring og dannelse i en pædagogisk kontekst?

I pædagogiske kontekster er der et større og større behov for og krav om at kunne arbejde med læringsfællesskaber som udviklings - og dannelsesrum.

Med en indsigt i de psykologiske teorier om lærings- og dannelsesprocesser vil du blive bedre til at indgå i refleksivt samarbejde om at håndtere diversitet i forhold til lærings- og dannelsesprocesser i en pædagogisk praksis.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Du kan  indgå i refleksivt samarbejde om at håndtere menneskelig diversitet i forhold til lærings- og dannelsesprocesser i en pædagogisk praksis.
  • Du får psykologisk viden om lærings- og dannelsesprocesser og deres forankring i forskning, historie og samfund
  • Du får viden om almindeligt forekommende læringsvanskeligheder og deres indflydelse på udviklingsmulighederne hos individer og grupper.
  • Du kan analysere og diskutere psykologiske problemstillinger med afsæt i forskellige lærings- og dannelsesteorier
  • Du kan anvende psykologisk teori til at reflektere kritisk over normer og menneskesyn i pædagogisk praksis

Fagligt indhold

  • Psykologisk teori og metode i pædagogisk sammenhæng
  • Psykologisk viden og metoder i læringsmiljøer og udviklingssammenhænge
  • Mestring af relevante metoder, herunder interventionsmetoder i psykologien som grundlag for at styrke udviklings-, trivsels- og læreprocesser
  • Ledelse og facilitering af arbejds- og interventionsprocesser på baggrund afindsigt i psykologisk viden og metode


Målgruppe

Målgruppen er fagprofessionelle i forskellige pædagogiske konteksterTilmelding
Campus Roskilde
17. august 2022
Start dato: 17. august 2022
Slut dato:  26. oktober 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her