Del

Pædagogisk psykologi

Vil du have mere viden om psykologi og udvikle dine handlingsstrategier med hensyn til arbejdet med udvikling, læring og dannelse i en pædagogisk kontekst?

I pædagogiske kontekster er der et større og større behov for og krav om at kunne arbejde med læringsfællesskaber som udviklings - og dannelsesrum.

Med en indsigt i de psykologiske teorier om lærings- og dannelsesprocesser vil du blive bedre til at indgå i refleksivt samarbejde om at håndtere diversitet i forhold til lærings- og dannelsesprocesser i en pædagogisk praksis.

10Ects pointIkke specificeret

Det får du ud af modulet

  • Du kan  indgå i refleksivt samarbejde om at håndtere menneskelig diversitet i forhold til lærings- og dannelsesprocesser i en pædagogisk praksis.
  • Du får psykologisk viden om lærings- og dannelsesprocesser og deres forankring i forskning, historie og samfund
  • Du får viden om almindeligt forekommende læringsvanskeligheder og deres indflydelse på udviklingsmulighederne hos individer og grupper.
  • Du kan analysere og diskutere psykologiske problemstillinger med afsæt i forskellige lærings- og dannelsesteorier
  • Du kan anvende psykologisk teori til at reflektere kritisk over normer og menneskesyn i pædagogisk praksis

Fagligt indhold

  • Psykologisk teori og metode i pædagogisk sammenhæng
  • Psykologisk viden og metoder i læringsmiljøer og udviklingssammenhænge
  • Mestring af relevante metoder, herunder interventionsmetoder i psykologien som grundlag for at styrke udviklings-, trivsels- og læreprocesser
  • Ledelse og facilitering af arbejds- og interventionsprocesser på baggrund afindsigt i psykologisk viden og metode


Målgruppe

Målgruppen er fagprofessionelle i forskellige pædagogiske konteksterTilmelding
Campus Roskilde
17. august 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 17. august 2021
Slut dato: 12. oktober 2021
Tidsangivelse: Onsdage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her