Del

Pædagogisk - psykologisk rådgivning og intervention

Har du brug for at kvalificere dine faglige kompetencer med hensyn til vejledning, rådgivning og facilitering?

Inden for socialpædagogik for socialpsykiatri, stilles der skarpt på pædagogisk kvalitet og evidensbaseret viden med særligt fokus på recovery, rehabilitering - for eksempel gennem arbejdet med bostøttemetoder. Dertil kommer fokus på, at menneskets læring og erkendelse sker gennem kropsliggørelse (embodiment) i menneskelige relationer. I arbejdet med udvikling af faglig kvalitet er der ligeledes fokus på sparring, rådgivning og intervention, dette både i forhold til borgere, pårørerende, kolleger og andre samarbejdspartnere.


Du vil udvikle kompetencer til at kunne tage ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere interventioner i pædagogiske kontekster med afsæt i psykologisk teori og metode. Du vil også være i stand til at facilitere refleksive og systematiske samarbejdsprocesser om pædagogisk analyse og intervention i professionelle læringsfællesskaber. 

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, kan du: 

  • Påtage dig ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere interventioner i pædagogiske kontekster med afsæt i psykologisk teori
  • Facilitere refleksive og systematiske samarbejdsprocesser om pædagogisk analyse og intervention i professionelle læringsfællesskaber
  • Med den opnåede viden om den pædagogisk-psykologiske rådgivning og interventions placering inden for rammerne af det omgivende samfunds institutioner, politikker og intentioner, kan du reflektere kritisk og konstruktivt over muligheder og begrænsninger i pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention
  • Reflektere over etiske problemstillinger i forbindelse med rådgivning og intervention
  • Begrunde og anvende forskellige psykologiske teorier, metoder og teknikker til rådgivning og intervention i pædagogiske kontekster

Fagligt indhold

  • Viden om den pædagogisk-psykologiske rådgivning og intervention
  • Indsigt i viden og forskning om læring- og kommunikation i relation til rådgivning og intervention i pædagogiske miljøer


Modulet er for dig, der

er pædagog i special og socialpædagogisk tilbud, inden for socialpsykiatri eller er pædagog på dagtilbudsområdetTilmelding
Campus Roskilde
17. august 2021
Beskrivelse: Flexibel diplom: Psykosocial rehabilitering og recovery
Start dato: 17. august 2021
Slut dato: 19. oktober 2021
Tidsangivelse: Tirsdage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 15. juni 2021
Pris: 11.000,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Tina Rozumiak Nicolajsen

7248 1233, tinn@pha.dk

Vordingborg
26. september 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 26. september 2021
Slut dato: 2. december 2021
Tidsangivelse: Mandage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 16. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Pia Beier Lund

7248 1553, pbl@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her