Del

Pædagogmedhjælpere - 3 dages kursus i den styrkede pædagogiske læreplan

For dig der er pædagogmedhjælper og gerne vide hvad den styrkede pædagogiske læreplan handler om.

På kurset vil du opnå en større viden og få stærkere færdigheder til at planlægge og skabe gode læringsmiljøer med udgangspunkt i den styrkede læreplans indhold.

Efter endt kursus vil du have fået en større indsigt i koblingen mellem læringsmiljøer og børns læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du vil have fået en større indsigt i det pædagogiske grundlag og hvad det vil sige at arbejde systematisk med dette i din hverdag.

Det får du ud af kurset

  • Du får et større kendskab til særlige udfordringer og muligheder forbundet med at arbejde med pædagogiske læringsmiljøer med en lille børnegruppe 
  • Du får en større viden om og stærkere færdigheder til at indgå i samarbejdet med pædagoger og forældre om at tilrettelægge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer.
  • Du får en større indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt hvad der kendetegner, og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet og en god evalueringskultur.
  • Du får arbejdet med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i din daglige pædagogiske arbejde.Kurset er for dig, der

er pædagogmedhjælper og gerne vil vide mere om den styrkede pædagogiske læreplan.INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 2. marts 2021.