Del

Palliativ indsats - med fokus på mellemmenneskelige og eksistentielle aspekter

Mangler du viden om, hvilke aspekter der kan få særlig betydning for den uhelbredeligt syge og døende borger? På dette modul får du indsigt i, hvordan du kan bidrage til, at borgerens sidste tid bliver så indholdsrig og værdifuld som muligt

Det forventes i dag, at du som fagprofessionel kan samarbejde på tværs af fag og sektorer om at styrke den palliative indsats overfor borgere og pårørende ramt af livstruende sygdom. Herunder at kunne favne og imødekomme den enkelte borgers behov for at tale om mellemmenneskelige og eksistentielle værdier.

På dette modul får du redskaber til, hvordan du kan indtænke både professionalisme og personlighed i dit daglige møde med den uhelbredeligt syge borger og pårørende. Desuden vil du få indsigt i kulturelle, sociale og samfundsmæssige forståelser af død og lindring samt den eksistentielle indflydelse.
Du får mulighed for at styrke din faglighed i forhold til at støtte borgeren og pårørende i at skabe størst mulig værdighed, sammenhæng, nærvær, mening og livskvalitet i den sidste tid.

Tilrettelæggelsen af undervisningen åbner op for muligheden for at koble din nye viden til din egen praksis, som du i tæt sparring med undervisere og andre deltagere får inspiration til at udvikle.

Modulet tilrettelægges og afholdes i samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og Niels Christian Hvidt, professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du får viden om, hvordan du kan tilgå samtale med borgeren og pårørende om svære emner, som f.eks. angst, sorg, liv og død
 • Du får redskaber til at kunne træffe fagligt begrundede beslutninger med fokus på kliniske problemstillinger og mellemmenneskelige aspekter i pleje og behandling af den uhelbredeligt syge og døende borger
 • Du får indsigt i, hvordan du kan indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om at udvikle palliative forløb
 • Du lærer at identificere individuelle behov på baggrund af kulturelle og sociale forhold

Fagligt indhold

 • Tværfaglig palliativ indsats - samarbejde og formidling
 • Tro og eksistentielle værdier
 • Samtale med borger og pårørende om svære emner
 • Angst og sorg
 • Etiske hensyn
 • Forløbskoordinering
 • Inddragelse af pårørende i det palliative forløb
 • Væsentlige aktiviteter som fokuserer på livskvalitet i den sidste tid
 • Dødens betydning i samfundet og hverdagslivet
 • Kulturelle og religiøse forståelser af død og lindring
 • Patientologi


Modulet er for dig, der

 • har en sundheds-, social- eller pædagogfaglig uddannelse og arbejder med borgere med livstruende sygdom samt deres pårørende.

Vil du vide mere?

Her kan du læse mere om palliation samt uddannelsesmuligheder inden for det palliative områdePalliativ indsats - med fokus på mellemmenneskelige og eksistentielle aspekter

Fokus på åndelige og eksistentielle aspekter i den palliative indsats

Førhen blev det åndelige og eksistentielle opfattet som et privat anliggende, og svært at tale om, når sundhedspersonalet stod over for borgere med livstruende sygdomme. Forskning viser imidlertid, at det er et væsentligt fokusfelt for livstruede borgere, og derfor har Professionshøjskolen Absalon, i samarbejde med professor Niels Christian Hvidt fra Syddansk Universitet, taget initiativ til et nyt efter- og videreuddannelsesforløb, der skal sætte fokus på den eksistentielle dimension ved svær sygdom.

Palliativ indsats - med fokus på mellemmenneskelige og eksistentielle aspekter

Palliation er andet end smerter

100 medarbejdere i Holbæk Kommune har deltaget i et palliativt uddannelsesforløb hos Professionshøjskolen Absalon, som har åbnet for en ny tilgang med mere livskvalitet for borgerne til følge.

Tilmelding
Campus Roskilde
23. september 2022
Start dato:23. september 2022
Slut dato:  2. december 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:23. august 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 28/10, 04/11 og 18/11-2022
Undervisningstidspunkt: Afventer
Afleveringsdato: 02/21-2022
Konsulent: Tania E. A. Hansen tlf. 7248 2586

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Roskilde
23. september 2022
Start dato:23. september 2022
Slut dato: 18. november 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4
Tilmeldingsfrist:23. august 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 23/9, 30/9, 07/10, 14/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-14:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.
For fagligt indhold kontaktes konsulent Judi Bjørling på mail: jubj@pha.dk eller telefon: +4572482852.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her