Del

Patientologi

Modulet er for dig som ønsker bedre forudsætninger for at forstå patienternes reaktioner på at være syge. På modulet sættes fokus på menneskers møde med sundhedssektoren og på deres oplevelse af og reaktioner på sygdom.
Modulets indhold og tilrettelæggelse gør det muligt for studerende at anvende ny viden i bearbejdning af egne erfaringer på måder, der kan bidrage til fortsat udvikling af praksis.

Dette modul i udbydes med forskellige fokus. Under tilmelding fremgår fokusområdet.

Patientologi er læren om, hvordan det er at være patient. Det er vigtigt for de sundhedsprofessionelle at få forudsætninger for at forstå patienternes reaktioner på at være syge og afhængige, så de kan tilbyde en sygepleje, der lever op til de kvalitative mål i dagens sundhedsvæsen.
På modulet får du mulighed for at anvende ny viden i forhold til bearbejdning af egne erfaringer på måder der kan bidrage til fortsat udvikling af praksis. De forskellige aspekter af at være syg forankres teoretisk, og såvel rollen som kronisk syg, handikappet og alvorligt syg belyses ud fra et patientperspektiv.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du får viden om den sidste ny forskning og udvikling inden for patientologi med relevans for dit eget praksisfelt
 • Du opnår færdigheder i at kunne søge, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses-og forskningsresultater i argumentation for handlemuligheder i mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet
 • Du får styrket dine færdigheder i at kunne analysere problemstillinger i mødet mellem det syge mennesker og sundhedsvæsenet og vil opnå kompetencer til at kunne træffe og begrund kliniske beslutninger i samarbejdet med det syge menneske og pårørende

Fagligt indhold

 • Patientologi
 • Metoder i udvikling og forskning inden for patientologi
 • Livsfænomener som f.eks. lidelse, livsmod, smerte, stress og håb
 • Sygedoms-og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom
 • Sundheds-og socialpsykologiske perspektiver på mødes mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet ud fra begreber som f.eks. sundheds og sygdomsopfatteler og -adfærd, psykologiske reaktioner, normalitet, magt, roller, kultur, netværk mv.
 • At være pårørende
 • Teknologianvendelse i et patientologisk perspektiv
 • Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom

Patientologi er den teoretiske del af fagmodulet Behandlermodul og er det andet modul i akutsygepleje uddannelsen.

Behandlermodul er rettet mod sygeplejersker som har gennemført Basismodulet i akutsygepleje og er ansat på akutafdeling / fælles akutmodtagelse / fælles akutafdeling / akutmodtagelse og akutklinikker.

Modulets sigte er, at give sygeplejerskerne selvstændige kompetencer i forhold til velafgrænsede problemstillinger med henblik på varetagelse af funktionen som behandlersygeplejerske.

Behandlermodul har særlig fokus på at du som kursist udvikler sygeplejerskens fagteoretiske og praktiske professionskompetencer således, at du erhverver de nødvendige kundskaber og færdigheder, for selvstændigt at kunne varetage modtagelsen, undersøgelsen, diagnosticeringen, behandlingen og dokumentationen i forhold til patienter med nærmere fastlagte problemstillinger beskrevet i flowdiagrammer.

Fagligt indhold

Teoretisk undervisning

 • Patienter med ortopædkirurgiske lidelser
 • Frakturlære, led- og bløddelsskader
 • Skade og fraktur af hofte og knæ
 • Fraktur af tæer, fødder/ankler
 • Fraktur af underarm og håndled samt håndskader
 • Skade og fraktur af clavikel, skulder og albue
 • Radiologi og Røntgenhenvisninger
 • Tand- og mundskader
 • Øjenskader
 • Fremmedlegemer i øre, næse og hals, næseblødning og septumhæmatom
 • Brandsår
 • Infektionskontroller
 • Sårskader
 • HIV-profylakse, tetanus- og hepatitisvaccination
 • Smertebehandling
 • Suturering
 • Journaloptagelse og -føring
 • Funktionen som behandlersygeplejerske
 • Implementering af behandlersygepleje

 

For optagelse på Behandlermodul er der særlige optagelseskrav udover adgangskrav til den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Der gælder yderligere:

 • Deltagelse i Behandlermodul forudsætter gennemført og bestået Basismodul i akutsygepleje
 • Mindst 2 års erfaring fra skadestue, akutafdeling eller skadeklinik med praktisk oplæring og erfaring

Modulet sætter fokus på menneskers møde med sundhedssektoren og på deres oplevelse af og reaktioner på sygdom. Modulets indhold og tilrettelæggelse gør det muligt for studerende at anvende ny viden i bearbejdning af egne erfaringer på måder, der kan bidrage til fortsat udvikling af den kirurgiske sygepleje i praksis.

Modulets tonede fokus er at styrke den kirurgiske sygeplejerskes viden, færdigheder og kompetencer i at forstå, reflektere over og handle på den kirurgiske patients oplevelser og reaktioner på sygdom, pleje og behandlingsforløb. Typiske og generelle fysiologiske, psykiske og socialpsykologiske reaktioner hos den kirurgiske patient bliver afdækket med henblik på at øge den kirurgiske sygeplejerskes kliniske beslutningstagen. Endvidere er der fokus på patientens forløb (både præ, per- og postoperativt) med udgangspunkt i patienten som en aktiv samarbejdspartner.

Den kirurgiske sygeplejerske styrkes i, hvordan denne kan arbejde videre med den nye viden og anvende den med henblik på udvikling af egen praksis til gavn for patientforløbet.

Modulets læringsmål omsættes i undervisningen til indhold omhandlende bl.a.:

 • Den kirurgiske patient (og pårørende) som samarbejdspartner
 • Metoder i udvikling og forskning med relevans for patientologi og den kirurgiske sygepleje, herunder litteratursøgning rettet mod praksis
 • Udviklingsarbejde og inddragelse af teknologi i et patientologisk perspektiv
 • Metoden PDSA og forbedringsmodellen med særligt fokus på implementering og evaluering
 • Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom
 • Sygdom- og behandlingsforløb, herunder pleje, behandling og forebyggelse til den kirurgiske patient
 • Sammenhæng i patientforløbet
 • Accelererede operationsforløb
 • Rehabilitering af den kirurgiske patient
 • Sundheds- og socialpsykologiske perspektiver, herunder socialt udsatte og misbrugere i kontakt med hospitalet

Modulets målgruppe
Modulet retter sig særligt mod sygeplejersker ansat i kirurgiske afdelinger i Region Sjælland, men er endvidere åbent for andre deltagere.


Modulet er for dig, der

-  i dit arbejde som sundhedsprofessionel møder borgere/ patienter og som gerne vil styrke dine kompetencer i forhold til at forstå patienten og de pårørendes situation i mødet med sundhedsvæsenetTilmelding
Campus Slagelse
21. februar 2022
Start dato: 21. februar 2022
Slut dato:  21. april 2022
Adresse:  Sdr. Stationsvej 30
Tilmeldingsfrist: 21. januar 2022
Supplerende oplysninger:  Patientologi med fokus på den gastroenterologiske patient

Undervisningsdatoer: 21/2, 24/2, 03/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 07/4, 21/4

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.
For fagligt indhold kontaktes konsulent Judi Bjørling på mail: jubj@pha.dk eller telefon: +4572482852.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  12.500,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her