Del

Patientologi

Modulet er for dig som ønsker bedre forudsætninger for at forstå patienternes reaktioner på at være syge. På modulet sættes fokus på menneskers møde med sundhedssektoren og på deres oplevelse af og reaktioner på sygdom.
Modulets indhold og tilrettelæggelse gør det muligt for studerende at anvende ny viden i bearbejdning af egne erfaringer på måder, der kan bidrage til fortsat udvikling af praksis.

Dette modul i udbydes med forskellige fokus. Under tilmelding fremgår fokusområdet.

Patientologi er læren om, hvordan det er at være patient. Det er vigtigt for de sundhedsprofessionelle at få forudsætninger for at forstå patienternes reaktioner på at være syge og afhængige, så de kan tilbyde en sygepleje, der lever op til de kvalitative mål i dagens sundhedsvæsen.
På modulet får du mulighed for at anvende ny viden i forhold til bearbejdning af egne erfaringer på måder der kan bidrage til fortsat udvikling af praksis. De forskellige aspekter af at være syg forankres teoretisk, og såvel rollen som kronisk syg, handikappet og alvorligt syg belyses ud fra et patientperspektiv.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du får viden om den sidste ny forskning og udvikling inden for patientologi med relevans for dit eget praksisfelt
 • Du opnår færdigheder i at kunne søge, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses-og forskningsresultater i argumentation for handlemuligheder i mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet
 • Du får styrket dine færdigheder i at kunne analysere problemstillinger i mødet mellem det syge mennesker og sundhedsvæsenet og vil opnå kompetencer til at kunne træffe og begrund kliniske beslutninger i samarbejdet med det syge menneske og pårørende

Fagligt indhold

 • Patientologi
 • Metoder i udvikling og forskning inden for patientologi
 • Livsfænomener som f.eks. lidelse, livsmod, smerte, stress og håb
 • Sygedoms-og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom
 • Sundheds-og socialpsykologiske perspektiver på mødes mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet ud fra begreber som f.eks. sundheds og sygdomsopfatteler og -adfærd, psykologiske reaktioner, normalitet, magt, roller, kultur, netværk mv.
 • At være pårørende
 • Teknologianvendelse i et patientologisk perspektiv
 • Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom

Patientologi er den teoretiske del af fagmodulet Behandlermodul og er det andet modul i akutsygepleje uddannelsen.

Behandlermodul er rettet mod sygeplejersker som har gennemført Basismodulet i akutsygepleje og er ansat på akutafdeling / fælles akutmodtagelse / fælles akutafdeling / akutmodtagelse og akutklinikker.

Modulets sigte er, at give sygeplejerskerne selvstændige kompetencer i forhold til velafgrænsede problemstillinger med henblik på varetagelse af funktionen som behandlersygeplejerske.

Behandlermodul har særlig fokus på at du som kursist udvikler sygeplejerskens fagteoretiske og praktiske professionskompetencer således, at du erhverver de nødvendige kundskaber og færdigheder, for selvstændigt at kunne varetage modtagelsen, undersøgelsen, diagnosticeringen, behandlingen og dokumentationen i forhold til patienter med nærmere fastlagte problemstillinger beskrevet i flowdiagrammer.

Fagligt indhold

Teoretisk undervisning

 • Patienter med ortopædkirurgiske lidelser
 • Frakturlære, led- og bløddelsskader
 • Skade og fraktur af hofte og knæ
 • Fraktur af tæer, fødder/ankler
 • Fraktur af underarm og håndled samt håndskader
 • Skade og fraktur af clavikel, skulder og albue
 • Radiologi og Røntgenhenvisninger
 • Tand- og mundskader
 • Øjenskader
 • Fremmedlegemer i øre, næse og hals, næseblødning og septumhæmatom
 • Brandsår
 • Infektionskontroller
 • Sårskader
 • HIV-profylakse, tetanus- og hepatitisvaccination
 • Smertebehandling
 • Suturering
 • Journaloptagelse og -føring
 • Funktionen som behandlersygeplejerske
 • Implementering af behandlersygepleje

 

For optagelse på Behandlermodul er der særlige optagelseskrav udover adgangskrav til den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Der gælder yderligere:

 • Deltagelse i Behandlermodul forudsætter gennemført og bestået Basismodul i akutsygepleje
 • Mindst 2 års erfaring fra skadestue, akutafdeling eller skadeklinik med praktisk oplæring og erfaring

Modulet er for dig, der

-  i dit arbejde som sundhedsprofessionel møder borgere/ patienter og som gerne vil styrke dine kompetencer i forhold til at forstå patienten og de pårørendes situation i mødet med sundhedsvæsenetTilmelding
Campus Slagelse
13. september 2021
Beskrivelse: Patientologi med fokus på den gastroenterologiske pasient
Start dato: 13. september 2021
Slut dato: 30. november 2021
Tidsangivelse: 13/9, 15/9, 22/9, 27/9, 6/10, 11/10, 13/10, vejl. 27/10, opg. afl. 10/11
Tilmeldingsfrist: 8. september 2021
Pris: 12.500,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Campus Næstved
13. september 2021
Beskrivelse: Patientologi
Start dato: 13. september 2021
Slut dato: 30. november 2021
Tidsangivelse: 13/9, 15/9, 22/9, 27/9, 6/10, 11/10, 13/10, 27/1, opg.afl. 10/11
Tilmeldingsfrist: 30. august 2021
Pris: 12.500,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

.