Del

Perspektiver på socialt arbejde i relation til æresrelaterede konflikter

Få styrket dine kompetencer til at opspore, forebygge og handle over for æresrelateret vold og social kontrol.

Du vil igennem modulet arbejde med, hvordan æresrelaterede konflikter kan forstås i relation til forskelle fra og fællesflader med tilgrænsende fænomener. Du vil derfor primært blive rustet til at håndtere æresrelaterede konflikter, og sekundært opnå viden og kompetencer knyttet til det bredere arbejde med minoritetsfamilier, samt redskaber til at skelne mellem forskellige typer af problemer og dynamikker i forhold til disse. 

Ved hjælp af tilskud fra Socialstyrelsen kan Absalon fra 2019 tilbyde dig uddannelsen gratis, hvis du er indbefattet af målgruppen og opfylder adgangskravene. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i aktuel faglige og forskningsbaseret viden om æresrelaterede konflikter
  • Viden om teoretiske perspektiver, hvorfra forskellige aspekter af en æresrelateret konflikt kan opstå
  • Kompetencer til at formidle viden til relevante samarbejdspartnere under hensyntagen til de involveredes sikkerhed og øvrige rettigheder
  • Evnen til at vurdere risici og tage ansvar for handling i akutte situationer
  • Kompetencer til selvstændigt at indgå i samarbejde med relevante aktører på tværs af fag og sektorer.

Fagligt indhold

  • Teoretiske perspektiver på dynamikker omkring æresrelaterede konflikter, herunder kulturforståelse/interkulturel kommunikation, vold, migration, konflikter, familie-, belastnings- og beskyttelsesforhold omkring børn og unge
  • Aktuel viden om juridiske rammer samt relevante aktører, rådgivnings- og støttemuligheder på området
  • Relevante metoder i forhold til vurdering og håndtering af risici, herunder kommunikation og samarbejde med de involverede parter og med andre professionelle.


Modulet er for dig, der

arbejder som velfærdsprofessionel, hvor du skal rådgive, viderevisitere eller på anden vis handle i relation til æresrelateret vold og social kontrol. Det kan for eksempel være lærere, socialrådgivere, pædagoger, medarbejdere ved politiet og sundhedsfaglige medarbejdere på hospitaler og på skoler. 



Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse: Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler: Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere