Del

Prækonference - 9th Nordic Health Promotion Research Conference

Kom til prækonferencen 'Fra professions- til problemorienteret indsats' og få indblik i nye tværfaglige samarbejdsflader i social- og sundhedsindsatsen.

I anledning af at den Nordiske Konference for Sundhedsfremme (NHPC) afholdes i Roskilde i år, inviterer Absalon, Roskilde Kommune og RUC til dialogseminar for kommunale medarbejdere og forskere med engagement i kommunernes indsats i områderne forebyggelse, sundhedsfremme og social trivsel.

Vi ønsker at få faglige erfaringsudvekslinger og dialog mellem forskere og kommuner om bestræbelserne på at lade borgernes selvformulerede behov og vilkår komme i fokus for indsatser i sundheden og trivslen.

Lige så ligetil det lyder, lige så svært kan det være at realisere når:

 • Rollefordelingen mellem de mange forskellige professioner skal ændres
 • De mange regelværk og de vante borger-profession-relationer skal tilpasses
 • Forståelse af velfærdsopgaven skal bearbejdes 

Vi inviterer til dialog og refleksion på erfaringer gjort i Danmark og i resten af Norden.  

Program

 • Overgangen til den rehabiliterende organisation – virkemidler, organisering, nye professionssamarbejder, borgerens behov i centrum 
  Lisbeth Juel Jensen, chef for borgerflow og rehabilitering, Roskilde Kommune

  • Kommentar v/Pernille Tanggaard, Professor Syddansk Universitet

 • Independent Living’ inspireret ide om personlig involvering og styring af borgerens velfærdstjenester. Præsentation af et eller to konkrete cases. 
  Karen Christensen, Lektor RUC

  • Kommentar v/Johan Lidmark, Strategi-medarbejder Region Skåne

 • Det tredje fælles – praksisfællesskaber som afsæt for borger-baserede indsatser– case-nedslag Insp! og Østagergaard 
  Heidi M.- Andersen, Docent (Absalon) og Jesper Holm, lektor (RUC)

  • Kommentar v/ Christina Hvalsø Hansen (frivillighedskoordinator og Fællesskaber) samt Sara Knabe, Ældre og Sundhed, Holbæk Kommune

 • Velfærdspolitik og styreformer. Opsamlende på formiddagen ift nyere studier
  Hanne Marlene-Dahl, Professor (RUC) 

Form

Dialog mellem forskere og kommuner efter hvert oplæg: udfordringer og læring ift. forvaltningspraksis, fremtidens professionskompetencer og forskning.

   


Pris og tilmelding

600 kr. inkl. frokost og deltagelse i eftermiddagens hovedkonference med keynotes 

Læs mere om konferencen her

Præ-konferencen ligger onsdag d. 12.06. 2019 fra kl. 9-12. Efter frokost følger deltagerne det fælles konferenceprogram for 9th Nordic Health Promotion Research Conference  frem til kl. 16:30, ønsker du at deltage i de øvrige konferencedage (den 13. og 14. juni) skal du særskilt tilmelde dig denne her.Målgruppe

Sundhed- og socialmedarbejdere og mellemledere i kommuner samt forskere i sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne.Konferencen er arrangeres af

Tilmeld dig her
12. juni 2019
9:00 - 12:00

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde

Pris: 600,00 DKK
Cxense Display