Del

Praksisnært kursusforløb om værdig ældrepleje

På dette kursus får du indsigt i, og handlekraft til, at arbejde med den enkelte ældres ønsker og behov for et værdigt ældreliv.

Kursus giver dig mulighed for at styrke din faglighed og relationelle kompetencer i mødet med den ældre og dennes pårørende. Herigennem bidrager du til at styrke den ældres selvbestemmelse og personlige oplevelse af tryghed og livskvalitet.

Kurset medvirker til at skabe innovative sundhedsprofessionelle, der gennem kommunikation, samarbejde og refleksioner i egen praksis, kan skabe handlekraftige løsninger i hverdagen til gavn for det værdige ældreliv.

Gratis for ansatte sygeplejersker, sosu’er, ergoterapeuter og øvrige ansatte i den kommunale ældrepleje

Det får du ud af kurset

  • Du får mere viden om forskellige perspektiver på værdighed og værdig ældrepleje samt kommunikation og samarbejde med den ældre og deres pårørende.
  • Du får innovative grundkompetencer, værktøjer og metoder til at kunne afdække den ældres ønsker og behov på udvalgte områder, eksempelvis selvbestemmelse, måltider og døgnrytme. Endvidere bliver du klædt på til at kunne beskrive problemstillinger fra og formulere spørgsmål til egen praksis med udgangspunkt i den ældre.
  • Du får kompetencer og redskaber til at kunne iværksætte små men handlekraftige forandringer i hverdagen med udgangspunkt i den enkelte borger.

Fagligt indhold

Kurset er et læringsforløb, som er orienteret mod at skabe forandringer i praksis og innovative sundhedsprofessionelle for at understøtte endnu mere værdighed i ældreplejen. Det vægtes højt, at der tages udgangspunkt i deltagernes egen praksis, som kan fokusere sig på alle aspekter af værdighed i ældreplejen

  • Hvordan forstår vi værdighed – med udgangspunkt i de seks temaer i værdighedspolitikkerne (Livskvalitet, selvbestemmelse, værdig død, pårørende, mad og ernæring samt kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng.
  • Kommunikation og samarbejde med ældre og deres pårørende.
  • Redskaber og metoder til at sætte sig i den andens sted – perspektivskifte
  • Lytningens kunst.
  • De små grebs store effekt – konkrete metoder til at skabe forandringer i daglig praksis.
  • Perspektiver og metoder til faglig refleksion.Målgruppe

Kurset er for sundhedsprofessionelle med direkte borgerkontakt, som arbejder kommunalt med ældrepleje – det gælder både offentlige og private leverandører. Den primære målgruppe er social- og sundhedsassistenter, men også andre sundhedsprofessionelle som sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, diætister m.fl. er velkomne.

For at understøtte de bedste betingelser for efterfølgende transfer af viden og læring, er det et krav, at der deltager minimum 3 (og max. 7) medarbejdere fra samme arbejdsplads / enhed. På denne måde er der bedre mulighed for efterfølgende refleksioner og konkrete tiltag i fællesskab – til gavn for både arbejdspladsen og de ældre borgere. Vi gør opmærksom på, at kurset afholdes ved minimum 20 tilmeldte. Ved en eventuel aflysning, vil du modtage besked senest 14 dage før.

OBS: Ved tilmelding videregives E-mail adresse til Videnscenter for værdig ældrepleje/Sundhedsstyrelsen, så de kan invitere til gratis netværksaktiviteter for medarbejdere i ældreplejen, som har deltaget på kursus eller uddannelse.

Undervisningsform

Som følge Covid-19-situationen er kurset tilrettelagt som et online-format, således at man kan deltage i kurset uanset, hvor man befinder sig.

Under de 4 kursusdage vil undervisningen starte kl. 9:00 og slutte kl. 14.00, med flere pauser undervejs.

Der vil være en god vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, diskussion og sparring med undervisere og andre deltagere. Alt sammen noget, der giver dig muligheder for at koble din nye viden til din egen praksis.