Del

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser

Styrk dine kompetencer og få inspiration til hvordan du tilrettelægger en praksisrelateret undervisning, der forbinder elevernes skolelæring og uddannelse med deres virksomhedslæring og kommende erhverv.

Modulet, som kombineres med virksomhedspraktik, ajourfører dig inden for dit fag og din branche og udvikler dine færdigheder i at tilrette en praksisrelateret undervisning, som forbinder elevernes læring i og på tværs af skole og virksomhed.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du:

  • selvstændigt indgå i og tage ansvar for udvikling af samspil mellem teori-praksis og mellem skole og virksomhed med henblik på at fremme elevers/deltageres læring i såvel skolen som virksomheden
  • selvstændigt indgå i og tage ansvar for fagligt og tværfagligt samarbejde med centrale aktører i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
  • identificere egne læringsbehov og professionelt indgå i udviklingen af egen praksisrelateret undervisning

Fagligt indhold

  • didaktiske og læringsmæssige udfordringer mellem teori og praksis og mellem skolen og virksomheden
  • teori/praksis forhold
  • transferforståelser og transferorienteret undervisning
  • læringsteoretiske-, didaktiske metoder og - designs


Modulet er for dig, der:

  • arbejder som lærer, uddannelsesleder, teamleder, mentor og pædagogiske konsulent
  • forud for modulets begyndelse skal du indgå en aftale med den virksomhed, hvor du ønsker at komme i to dages virksomhedspraktik.