Del

Praktikvejleder i læreruddannelsen

Mener du også, at praktik i læreruddannelsen er en vigtig del af professionsuddannelsen til lærer? Så er uddannelsen som praktikvejleder i læreruddannelsen måske noget for dig

Uddannelsen af lærere kræver kvalificerede praktiklærere og praktikvejledere, så de studerende kan lære så meget som muligt om undervisning og lærerens mange forskellige opgaver. Praktikvejlederuddannelsen sætter fokus på skolen som uddannelsessted og koblingen mellem teori og praksis.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du: 

  • Vejlede og bedømme lærerstuderende i praktik
  • Støtte lærerstuderendes læring i praksis
  • Udvikle skolens uddannelseskultur – herunder kollegaerne vejledningspraksis

Fagligt indhold

  • Pædagogisk teori og praksis i kombination med praktikfagets kompetenceområder: Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde,  
  • Tilrettelægge, gennemføre & evaluere differentierede vejledningsforløb med kollegaer og lærerstuderende
  • Udvikle praktikskolen som uddannelsessted
  • Analoge og digitale dataindsamlings- og behandlingsmetoder
  • Iagttage, beskrive og evaluere pædagogisk praksis og vejledning med anvendelse af data
  • Vejledning og bedømmelse af lærerstuderende med fokus på etiske udfordringer.


Modulet er for dig, der er

  • Underviser i grundskolen og ønsker at vejlede lærerstuderende i deres praktik.

 INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.