Del

Praktikvejlederuddannelse

Praktikvejlederuddannelsen er for dig, der er eller gerne vil være vejleder for eksempelvis administrationsbachelorer, kontorelever eller andre studerende i praktik.

Du får gennem inddragelse af dine praksiserfaringer og en udviklingsbaseret tilgang ny viden og kompetencer til at være vejleder, underviser og bedømmer til brug i blandt andet administrationsbacheloruddannelsens uddannelsespraktik, praktikanter eller kontorelever.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Kompetencer til at bestride rollen som praktikvejleder og uddannelsesvejleder
  • Viden om vejledning, læring, refleksion og formidling, samt teorier, metoder og redskaber til at understøtte opgaven som vejleder
  • Viden om underviser- og vejlederprofessionalitet samt undervisnings- og læreprocesser relateret til praktikforløb
  • Indsigt i kommunikation og samarbejde i professionelle relationer, herunder coaching som vejledningsform og feedbackprocessen
  • Mulighed for at videreudvikle dine kvalifikationer, så du kan fungere som professionel vejleder, sparringspartner og underviser i forhold studerende i praktik.

Fagligt indhold

  • Underviser- og vejlederprofessionalitet
  • Undervisnings- og læreprocesser relateret til praktikforløb
  • Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen praksis som praktikvejleder.


Modulet er for dig, der

er eller vil være vejleder for eksempelvis administrationsbachelorer, kontorelever eller andre studerende i praktik. Du ser et personligt læringspotentiale i at vejlede studerende og elever, der kommer med den nyeste teoretiske viden, men mangler din praktiske og professionelle erfaring.